Almere in contact met burgers

Project:                  Almere in contact met burgers
Betrokkenen:        Reint Jan Renes, Christine Bleijenberg
Looptijd:                Eind 2011 gestart 
Doel:                      Ontwikkeling en implementatie van een wetenschappelijk gefundeerd instrument om in beeld te brengen hoe 
                               communicatief de gemeentelijke organisatie is.

Inhoud

Wat verstaan burgers en gemeenten onder goede communicatie? En hoe communicatief is de gemeentelijke organisatie volgens die maatstaven? Het lectoraat ontwikkelt voor en met de gemeente Almere een wetenschappelijk gefundeerd instrument om in beeld te brengen hoe communicatief de organisatie is. Zo wordt het mogelijk om ontwikkelingen in de tijd en verschillen tussen afdelingen te monitoren.  Doel is om het instrument in de praktijk te implementeren en op bruikbaarheid te toetsen. 

In deze eerste fase (oriëntatie) zijn we op zoek naar een afbakening en kader voor het onderzoek. Centraal hierin staat de vraag: Wat is een communicatieve organisatie? De betrokken medewerkers uit Almere hebben met een serie interviews ervaringen van collega’s in beeld gebracht. Hierdoor ontstaat een beeld van wat de afdeling ziet als de essentie van het communicatiewerk in de gemeente. Parallel hieraan heeft het lectoraat een opzet gemaakt voor een theoretisch raamwerk. Op basis van voortschrijdend inzicht en in nauw overleg zal dit raamwerk op maat van de – vraag van de - gemeente Almere worden gemaakt.

Deze manier van werken, in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en gebruikers, staat centraal in de werkwijze van het lectoraat. Deze aanpak zorgt ervoor dat onderzoek en praktijk vanaf het begin aansluiting bij elkaar zoeken. Dit levert naar verwachting een instrument op dat ook daadwerkelijk bruikbaar is in de praktijk. Tevens wil het lectoraat de communicatiepraktijk zo stimuleren tot reflectie op het eigen handelen en de gehanteerde methodes.

Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein

Onderzoekers publab

Over het lectoraat