Afstudeerbegeleiding in het hbo (promotieonderzoek)

Irene van der Marel, onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en docent bij de opleiding Business Management, doet promotieonderzoek naar ‘Afstudeerbegeleiding in het hbo: over de integratie van expertisegebieden in het pedagogisch-didactisch handelen door afstudeerbegeleiders in het economisch domein’.

Sinds in ‘Kwaliteit als Opdracht’ de eisen aan bachelorstudenten zijn aangescherpt, is de benodigde expertise van afstudeerbegeleiders veranderd. Van hen wordt verwacht dat ze studenten begeleiden bij het uitvoeren van onderzoek. Ook moeten ze een goed begrip hebben van het beroep waarvoor de student opgeleid wordt. Dit zijn geen op zichzelf staande processen binnen de afstudeeropdracht: van afstudeerbegeleiders wordt verwacht dat zij deze expertise weten te integreren in hun pedagogisch-didactisch handelen. Het is echter onbekend in welke mate zij beschikken over de benodigde expertise en in hoeverre ze die aanwenden in hun afstudeerbegeleiding. Evaluatie hiervan levert een belangrijk eerste inzicht op in dit onderwerp.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeksdoel is drieledig. Het primaire doel is om de integratie van expertisegebieden in het huidige pedagogisch-didactisch handelen van afstudeerbegeleiders in het economisch domein in het hbo te evalueren. Om te kunnen evalueren, is kennis over het gewenste pedagogisch-didactisch handelen nodig. Echter, deze kennis ontbreekt nog. In de tweede plaats beoogt dit onderzoek dan ook kennis op te leveren over het gewenste pedagogisch-didactisch handelen van afstudeerbegeleiders. Ten derde wordt er een bruikbaar meetinstrument ontwikkeld, dat inzicht verschaft in de integratie van expertisegebieden in het pedagogisch-didactisch handelen van afstudeerbegeleiders in het hbo. Na afronding van het promotieonderzoek kan dit instrument verder ontwikkeld worden tot self-assessment instrument. Dit kan afstudeerbegeleiders helpen om hun eigen handelen te evalueren en hun professionaliseringsbehoeften te expliciteren.

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Over het lectoraat