Advanced Practice Fysiotherapie

Aanvang project: september 2017
Betrokken lectoraten: Lectoraat Innovatie van Beweegzorg
Betrokken lectoren: Cindy Veenhof
Betrokken onderzoekers: Di-Janne Barten 

Maatschappelijke relevantie en relevantie voor het onderwijs

Wereldwijd is de vraag naar zorg gegroeid door de vergrijzing en een toename van chronische ziektes. Tegelijkertijd zijn de zorgkosten gegroeid en dreigt er een tekort aan huisartsen. Om deze problemen aan te pakken, worden er bepaalde taken en rollen binnen de zorg herverdeeld. Binnen de fysiotherapie doet 'Advanced Practice Physiotherapy'(APP) haar intrede. APP is een beroep dat al bestaat in andere landen. Het geldt als een uitbreiding op de algemene fysiotherapie, met meer opties om patiënten te behandelen. Onder deze naam is de zorg in verschillende landen verbeterd. Op dit moment bestaat APP nog niet in Nederland. 

Studenten van de opleiding fysiotherapie, oefentherapie Cesar, Master fysiotherapie opleidingen en Topclass sterpunt studenten kunnen meehelpen bij de dataverzameling en verwerking in dit onderzoek.

Doelstelling 

Voordat APP haar intrede kan doen in de Nederlandse eerstelijnszorg, is duidelijkheid nodig over de inhoud van het beroep. Op dit moment weten we nog niet hoe APP het best vormgegeven kan worden in de Nederlandse situatie. Het onderzoek beoogt dit in kaart te brengen via literatuuronderzoek en interviews met de betrokken ‘eindgebruikers’: fysiotherapeuten, huisartsen en patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat. 

Samenwerking 

In dit onderzoek wordt samengewerkt tussen onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht binnen de onderzoeksgroep ‘Fysiotherapiewetenschap’. Daarnaast zijn huisartsen, fysiotherapeuten en patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat betrokken. 

Resultaten

Na het uitvoeren van dit onderzoek hebben we inzicht in een haalbare vorm van APP voor de Nederlandse eerstelijnszorg, inclusief de doelstellingen en benodigde competenties voor fysiotherapeuten. Dit inzicht zal gebruikt worden in een vervolgonderzoek, waarin de (kosten)effectiviteit van APP getoetst zal worden. 

Meer informatie 

Voor meer informatie of deelname aan het project kunt u contact opnemen met Di-Janne Barten via di-janne.barten@hu.nl.

 

Innovatie van beweegzorg

Over het lectoraat