Access to Justice for Local Security Interventions

Looptijd: 2016-2019
Betrokken lectoraat: Toegang tot het Recht
Betrokken lector: Mr. dr. Quirine Eijkman
Betrokken onderzoekers: Annemarie van de Weert
Betrokken opleidingen: IVK, Social Work, Recht

Het project Access to Justice for Local Security Interventions omvat een reeks technische rapporten waarin wordt uiteengezet hoe op lokaal niveau ‘vroegsignalering’ van potentieel risicovolle individuen in het kader van terrorismebestrijding wordt uitgevoerd. Aanleiding hiertoe zijn de (neven)effecten van veiligheidsmaatregelen zoals ‘countering violent extremism’ (CVE) beleid voor de rechtsstaat. In het bijzonder focust deze onderzoekslijn zich op de rol van (lokale) professionals zoals jongerenwerkers, gemeentelijke veiligheidsregisseurs en wijkagenten. Hoe vervullen zij de opdracht om actief alert te zijn op afwijkend gedrag en gedachtegoed? Wat is de norm bij duiding van mogelijke dreigingen? En in hoeverre speelt gelijkwaardigheid in de aanpak van verschillende vormen van extremisme een rol? Hoewel terrorisme-deskundigen, de Verenigde Naties en Europese Commissie herhaaldelijk wijzen op het belang van mensenrechten in contra-terrorisme strategieën, is er nauwelijks praktijkonderzoek gedaan naar hoe dit uitpakt in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Relevantie voor het onderwijs

De onderzoeksresultaten uit het project Access to Justice for Local Security Interventions zijn geïmplementeerd in de hoor- en werkcolleges van het keuzevak AIV-KCRAD-18 van de opleiding IVK. In deze cursus wordt de laatste stand van zaken rondom terrorismebestrijding op lokaal niveau toegelicht. Er wordt specifiek aandacht besteedt aan beleidsvoering volgens de normen van de democratische rechtsstaat en het handelen van de eerstelijns professionals vanuit een mensenrechten perspectief.

Resultaat/producten