Aandachtfunctionarissen ethiek Leger des Heils

Looptijd: 1 jaar (2016-2017)

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Versterken ethiekondersteuning sociale professionals op de werkvloer.

Consortium/projectpartners

Leger des Heils

Cofinanciering

Ja

Resultaat/producten

  1. Profiel aandachtfunctionaris ethiek Leger des Heils.
  2. Publicatie over onderzoek naar het effect van begeleidend scholingstraject.

Implementatie

De implementatie van de functie wordt ondersteund door een scholingstraject en een licht onderzoeksaanbod vanuit het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat