2Real Guts; Model darmen voor beter onderzoek naar gezonde voeding

Het Lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (ITLC) gaat samen met partners twee natuurgetrouwe, dierproefvrije modellen van de darmen geschikt maken voor onderzoek naar gezonde en veilige voeding en de daarin aanwezige natuurlijke ingrediënten. Dit project ‘2REAL-GUTS’ heeft mei 2015 een SIA RAAK-PRO-subsidie van krap 700.000 euro ontvangen. De studie neemt vier jaar in beslag.

Het onderzoek

De afgelopen twintig jaar is duidelijk geworden dat de darm een centrale rol speelt bij onze gezondheid. Voor onderzoek naar gezonde en veilige voeding is daarom bij verschillende bedrijven behoefte aan natuurgetrouwe testmodellen om effecten op de darm te bestuderen. Het HU-lectoraat gaat dergelijke modellen nu geschikt maken voor onderzoek.
Samen met partners gaat de HU de kweekomstandigheden zó aanpassen, dat de darmmodellen geschikt worden om onderzoeksvragen van die partners te beantwoorden. Daarnaast worden diverse stoffen en producten getest om de toepassingsmogelijkheden van de modellen vast te stellen. Zo wil de HU een bijdrage leveren aan het vaststellen van gezondheidseffecten van natuurlijke stoffen voor mens en dier.

Partners

Het project wordt uitgevoerd met andere kennisinstellingen, zoals Fontys Hogescholen, de Hubrecht Organoid Technology foundation, Universiteit Utrecht, Wageningen University Research centre en TNO. TNO en het publiek-private Immuno Valley consortium krijgen een rol bij de verspreiding van de projectresultaten. De opgedane kennis zal via kennisconferenties, publicaties en exploitatie van de modellen beschikbaar komen voor andere geïnteresseerden. Dit project leent zich uitstekend voor verbinding met het hbo-onderwijs. Daarom voorziet het in een specifieke - voor Nederland unieke - hbo-minor op het gebied van stamcel- en aanverwante technologie.

Meer informatie

Het Lectoraat ITLC wil een bijdrage leveren aan gezonde, duurzame leefomgeving in een verstedelijkt gebied als Utrecht. Met haar projecten sluit het aan bij regionale speerpunten zoals 'One Health', 'Food & Health' en 'Biology of stem cells'.
Meer informatie over ‘2Real Guts’: Raymond.Pieters@hu.nl

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Over het lectoraat