RAAK-PRO 2 REAL GUTS: Twee dierproefvrije darmmodellen voor het testen van voedingsconcepten

Looptijd: september 2015 - september 2019
Betrokken lectoren: Cyrille Krul, Raymond Pieters
Betrokken onderzoekers: Jean Paul Ten Klooster, Stefan Vaessen, Saertje Verkoeijen
Betrokken opleidingen: Life Sciences, Microbiologie
URL website project: Innovativetesting.nl

Doel en doelgroep

Het project 2-REAL-GUTS heeft als doel om twee innovatieve dierproefvrije darmmodellen geschikt te maken voor onderzoek aan voedingsconcepten en -ingrediënten. Het betreft een kweekmodel voor darm gebaseerd op stamceltechnologie en een ander kweekmodel waarbij stukjes darmweefsel buiten het lichaam verder gekweekt worden.

De doelgroep omvat voedingsbedrijven, maar ook academische onderzoeksgroepen die interesse hebben in voedingsgerelateerd darmgezondheid en bedrijven die interesse hebben in ontwikkelen van nieuwe methodes.

Relevantie voor de beroepspraktijk/maatschappelijke relevantie

Kweekmodellen van de darm maken het mogelijk zonder gebruik te maken van dierproeven te onderzoeken wat het effect is van stoffen (bijvoorbeeld uit voeding of kruiden) op het funcioneren van dit belangrijke orgaan. De modellen die ontwikkeld worden omvatten meer verschillende darmcellen dan de meer gebruikelijke celsystemen met maar een celtype. Dit verhoogt de vertaalbaarheid van gevinden effecten naar het hele organisme, de mens of bijvoorbeeld het varken.

Relevantie voor het onderwijs

Het kweken van stamcellen en daaruit voortkomende mini-orgaantjes is zeer vernieuwend en wordt in toenemende mate gebruikt in allerlei soorten onderzoek. Het is van groot belang voor de wetenschappelijke wereld, maar ook voor tal van bedrijven, dat HBO studenten maar ook al afgestudeerde analisten kennis maken met mogelijkheden en technieken om stamcellen te kweken.

Consortium/projectpartners

Het consortium bestaat naast Hogeschool Utrecht uit de kennisinstellingen:

 • TNO
 • Universiteit Utrecht-IRAS
 • Wageningen Universitiet en Research (WUR)

Deelnemende bedrijven zijn:

 • Nutricia Research Danone
 • Dopharma
 • PhytoGenix
 • Fytagoras
 • Micronit

Nieuwe partners zijn:

 • Perstorp
 • Noviocell

Cofinanciering

Alle partners leveren cofinanciering, Perstorp neemt deel met eigen bijdrage gecomineerd met een TKI toekening.

Resultaat/producten

Producten zijn:

 • Standaard procedures (inclusief nieuwe groeifactoren en media) om twee dimensionale modellen van muizen, varkens en humane darmstamcellen te kweken.
 • Meetmethoden om functie van kweekmodellen te analyseren (bijv methode om mucus te bepalen.
 • Kennis over verschillende stappen die nodig zijn voor darmcellen om antimicrobiele stoffen te maken.
 • Optimale procedures om stukjes darmweefsel in kweek te houden.
 • Kennis over mogelijkheid om opname van stoffen door gekweekte darm te meten.

Implementatie

 • Standaard procedures worden gedeeld met projectpartners.
 • Kennis wordt gedeeld middels post-educatieve cursussen (zoals summercourse ism UMCU en Hubrecht lab).