Profiel van het onderzoek en onderwijs van de HU

Hogeschool Utrecht wil een assortiment onderwijs en onderzoek aanbieden met een duidelijk inhoudelijke focus. In een zorgvuldig traject met interne en externe stakeholders is besproken wat er om ons heen gebeurt, wat de maatschappelijke uitdagingen zijn voor de toekomst en hoe de HU daar vanuit eigen kracht een bijdrage aan kan leveren. In 2015 werd zo het profiel van het onderzoek en onderwijs van Hogeschool Utrecht vastgesteld: kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving.

In 2017 zijn de bestaande kenniscentra opnieuw ingedeeld tot vier kenniscentra met elk een eigen invalshoek op dit profiel. Deze kenniscentra vormen een stevige thuisbasis. Tegelijkertijd dwingt het HU-profiel de lectoraten en kenniscentra tot interne en externe samenwerking. Zij werken steeds inniger en meer interdisciplinair samen met het onderwijs en met externe partijen. 

De verwevenheid van de onderzoeksprogrammering en de netwerk-organisatie moeten ervoor zorgen dat de HU blijvend in staat is antwoorden te vinden op voortdurend veranderende vraagstukken uit de samenleving. Bovendien moet dit (aankomende) professionals de kennis en vaardigheden meegeven die nodig zijn om interdisciplinair te werken in de beroepspraktijk.

Duurzame Energie Proeftuin