Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen te beveiligen. Alle personen die namens Hogeschool Utrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. De kwaliteit van de technische beveiliging wordt met regelmaat getest.

Slotopmerkingen

Wij zullen de tekst op deze pagina af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van deze pagna altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

[Deze webpagina is laatst gewijzigd op 18 mei 2018]