Winst voor iedereen

Na bijna zes jaar dienstverband bij de Radboud Universiteit Nijmegen, stapte ik op 1 september over naar het CvB van Hogeschool Utrecht. Volgens sommigen “een opmerkelijke stap”, maar voor mij een volstrekt logische overgang. Onderzoek en maatschappelijke benutting van onderzoeksresultaten lopen als een rode draad door mijn carrière. Juist in het hbo en bij Hogeschool Utrecht zijn deze zaken momenteel erg in ontwikkeling.

Anton Franken

Het hbo heeft vele contacten met de praktijk, en het is door deze contacten dat onderzoek zich hier zo snel kan ontwikkelen. Andersom gesteld: betrokkenheid van potentiële gebruikers - bedrijven, organisaties, het onderwijs - is een absolute ‘must’ voor hbo-onderzoek. Deze betrokkenheid is van belang voor de relevantie en vitaliteit van het onderzoek, maar ook noodzakelijk om studenten en docenten een goede blik op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt te geven.

Als het gaat over benutting van onderzoek of ‘valorisatie’, zoals men dit tegenwoordig noemt, wordt soms enkel verwezen naar onderzoek dat direct economisch rendement oplevert. Dat is een veel te beperkte zienswijze. Valorisatie is in mijn definitie: alles wat de HU kan doen om de aanwezige kennis en technologie door een specifieke doelgroep te laten gebruiken. Probleem bij valorisatie is dat de effecten van onderzoek vaak moeilijk te meten zijn. Het kan tot tientallen jaren duren voor de impact aantoonbaar is. Een van de beste maatstaven om te kijken of onderzoek inderdaad effect ressorteert, is te kijken naar de mate waarin de beroepspraktijk betrokken is bij het onderzoek en tijd - en in sommige gevallen ook geld - investeert in samenwerking met ons.

Het is de ambitie van het College van Bestuur van de HU om het maximale uit onderzoek en onderwijs te halen, en dat doen we door beiden de komende jaren nog meer met elkaar te verbinden. Daarmee is veel winst te behalen. Winst voor onze partners in de praktijk: financieel, organisatorisch en voor hun toekomstbestendigheid. Winst voor ons als hogeschool: kwaliteitsverbetering van onze kerntaken. En winst voor ons allen: oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Anton Franken, lid CvB

Bekijk het interview van Ad van Liempt met Anton Franken tijdens de Jaaropening 2013-2014
Cv Anton Franken