Utrecht en de studenten

Utrecht is van oudsher een studentenstad. De opleidingen die de hogeschool tegenwoordig aanbiedt, hebben soms een historie van wel honderd jaar. De verbinding tussen de opleidingen en de stad was vroeger niet opvallend groot, maar beperkte zich tot contacten met de regionale bedrijven waar de studenten na hun studie terecht kwamen.

Wat een verschil met vandaag de dag! Het aantal initiatieven waarbij studenten een sociaal-maatschappelijke, duurzame of economische bijdrage aan de stad en haar omgeving leveren, is haast niet meer te tellen. Zo vond begin juni de #Youthbattle - gezonde leefstijl plaats, waarbij vijftig studenten multimediale ideeën genereerden voor een gezonde leefstijl voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, in opdracht van het RIVM. Vanuit het lectoraat Schulden en Incasso van Nadia Jungmann bemannen studenten loketten in de stad waar Utrechters hulp kunnen krijgen bij het invullen van hun belastingformulier. Of de studenten bezoeken scholen en geven voorlichting over het voorkomen van schulden.  Andere studenten van de HU ontwikkelden games om jongeren op een speelse manier te helpen schulden te voorkomen.  De komende tijd gaan studenten van de Faculteit Natuur en Techniek aan de slag om  standplaatsen te vinden voor de zero emission tree, een oplaadpaal voor elektrische fietsen die energie opwekt met zonnepanelen. Vorig jaar startten we een onderzoek met MKB-ers op de Utrechtse Heuvelrug om groene economie als onderscheidend element aan hun bedrijfsvoering toe te voegen. Daarnaast organiseert  de  stichting Academie van de Stad veel maatschappelijke initiatieven. HU-studenten en –docenten participeren daarin.

Al deze ontwikkelingen staan in het kader van de primaire onderwijs- en onderzoekstaak van de hogeschool. Maar het mooie is dat ik bij studenten een echte intrinsieke motivatie zie om bij te dragen aan maatschappelijke en sociaal-economische vraagstukken.  Ik zie betrokkenheid en engagement. Hun impact is niet te missen, want ze zijn met velen en hun aantal neemt toe. In 2012 noteerden we 3.798 betrokken studenten bij onderzoeksactiviteiten van de HU. Studenten van nu hebben zorgen om de toekomst.  Ze hebben ook de toekomst, want na hun afstuderen maken ze deel uit van de hoog opgeleide populatie, die invloed gaat uitoefenen in de Utrechtse regio. We kunnen als het moment daar is met een gerust hart het stokje doorgeven aan deze bruisende generatie.

juli '13
Portefeuillehouder Onderzoek College van Bestuur