The only way is up

Column Huib de Jong, lid CvB

Sport als middel voor sociale cohesie, bouwen voor zorg en gezondheid, diversiteit in het onderwijs en hoe daarmee om te gaan… dit zijn slechts enkele voorbeelden van thema’s die door HU-onderzoekers bij de kop worden gepakt. Ons doel is praktijkgericht onderzoek waarmee we bijdragen aan innovatie en verschil maken in de samenleving. Mooi dat dit nu wordt erkend door de belangrijkste financieringsbron van HBO-onderzoek – SIA-Raak- onder te brengen bij het NWO.

“The only way is up”

Deze titel werd door collega Ouke Pijl gebruikt voor zijn notitie over het kwaliteitsbeleid van de HU. Hij drukt er de door ons gewenste kwaliteitscultuur mee uit. Ik voel me aangesproken, omdat deze het belang aangeeft van ons werk. Wij willen met de HU verschil maken in de samenleving en met onderwijs en onderzoek bijdragen aan de innovatie van de beroepspraktijk en de ontwikkeling van individueel talent. Wij helpen in onze regio beroepsbeoefenaars naar het randje van de kennis in hun vakgebied te lopen en geven jonge mensen de kans om het uiterste uit zichzelf te halen. Zo dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van onze omgeving en aan de mogelijkheid voor zoveel mogelijk individuen om daar aan bij te dragen.

Ik realiseer me dat ik deze column wel erg zwaar begin… Maar het is zaterdagavond, de wintertijd gaat over een paar uur in en in het nabij gelegen Münster zag ik vandaag de eerste kerststal. Bovendien: het is wat mij betreft dé ultieme reden om me met de HU verbonden te voelen. We doen het namelijk goed en werken hard om nog beter te worden. De ontwikkelingen in het onderzoek zijn hierbij een belangrijke inspiratiebron.

Trots

Heel regelmatig ervaar ik, dat we bij de HU met bijzondere dingen bezig zijn. Een paar voorbeelden.
Vorige week zat ik aan tafel met Chris van der Heijden van de Faculteit Communicatie en Journalistiek. Hij draagt bij aan en is onderwerp van een heftig debat over de geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Zijn dissertatie is vorig jaar uitgebreid besproken en hij werd recent in de Volkskrant veelvuldig genoemd in een debat over de methoden van geschiedschrijving. Dan gloei ik van trots.
Stijn Verhagen is lector bij de Faculteit Maatschappij en Recht. Ik spreek hem weinig, omdat hij het erg druk heeft, maar ik volg zijn activiteiten nauwgezet. Hij is samen met zijn collega’s een belangrijke speler in het nadenken over en stimuleren van sport als middel voor sociale cohesie. Lees zijn bijdrage over 'learning by doing' en wees met mij onder de indruk van de manier waarop Stijn in coproductie met allerlei stedelijke en regionale groepen echt verschil weet te maken.

Ook wil ik graag wijzen op de Eindhovense oratie van lector Helianthe Kort over 'Bouwen voor zorg en gezondheid'. Trots ben ik ook op Maaike Hajer van het Kenniscentrum Educatie die vorige maand in Malmö 2400 leraren inspireerde met een betoog over diversiteit in het onderwijs. En op Bart Wagemakers, van het Kenniscentrum van de Faculteit Educatie, die bezig is met een prachtig boek over opgravingen in Israël. Lector Lex van Teeffelen kwam deze week in de landelijke pers met spraakmakend onderzoek over bedrijfsoverdracht in het MKB. Tenslotte wil ik graag Martijn Zoet, Eric Puik en Pascal Ravensteijn van het Kenniscentrum Technologie en Innovatie noemen, die deze zomer op een internationale conferentie een presentatie hielden over risico en compliance management.

Praktijkgericht onderzoek nu ook bij NWO

Om de ontwikkeling van onze instelling verder mogelijk te maken zijn we niet alleen afhankelijk van onze eigen inzet, maar natuurlijk ook van onze omgeving. Als ik dit schrijf staat het nieuws bol van het feit dat we nog niets weten over het nieuwe regeringsprogramma. Wel gebeurde vorige week iets belangrijks. Het ministerie van OCW, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) en SIA-RAAK tekenden een convenant  waarbij SIA-RAAK als belangrijkste financieringsbron voor praktijkgericht onderzoek wordt ondergebracht bij de NWO. Dit betekent dat er een regieorgaan komt voor praktijkgericht onderzoek binnen de NWO. Een waarborg voor de continuïteit van dit onderzoek. Aan mij de eer om, op verzoek van OCW, als kwartiermaker voor deze nieuwe loot aan de NWO-stam te gaan optreden. 

Ik weet dat niet iedereen NWO ziet als een organisatie die zich hard maakt voor praktijkgericht onderzoek. Het is traditioneel een bolwerk van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Door het bedrijfsleven (en zeker door het MKB) wordt dan ook met enige reserve gekeken naar de veranderingen gekeken. Dit is goed, want we moeten er voor zorgen dat de toegankelijkheid van de kennisinstellingen wordt geborgd voor juist de kleinere organisaties en bedrijven in de private en publieke sector. Ik denk dat de ruimte daarvoor nu juist meer dan ooit aanwezig is. Ook de universiteiten hebben steeds meer oog voor hun maatschappelijke taak. Zie onze samenwerking in het Utrecht Valorisatiecentrum. Die is puur gericht op het aantrekken van de relaties tussen instellingen, organisaties en bedrijven in de regio. Samenwerking heeft veel meerwaarde: de hogeschool weet wat coproductie betekent en de universiteit heeft een veel verder ontwikkelde infrastructuur.

Illustratief voor de veranderde situatie is ook een nieuwe regeling van Technologiestichting STW: Demonstrator. Onderzoek moet worden vertaald naar in de praktijk bruikbare resultaten om daadwerkelijk innovatie tot stand te brengen. Voor onderzoek dat met STW subsidies en SIA-Raak middelen tot stand is gebracht komt ruimte om een 'proof of concept' te ontwikkelen. Op 3 december a.s. gaat het programma van start en uiterlijk de eerste week van maart 2013 moeten de aanvragen zijn ingediend.

Ik ging in deze column met zware, wat moralistische teksten van start. Maar ik ben optimistisch. We doen het goed als HU met ons onderzoek. Stap voor stap ziet ook de buitenwereld dat we echte resultaten boeken en gaan de deuren naar financiering van onderzoek steeds verder open.

Huib de Jong, november '12