Zorg en Technologie

Thema van dit speerpunt is de ontwikkeling en het gebruik van technologie in het primaire proces van de gezondheidszorg, zodat de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen behouden blijft of vergroot wordt. In het bijzonder is er aandacht voor de grote groep mensen met (chronische) ziekten en beperkingen. Het gaat om innovaties in de zorg, zowel bij mensen thuis als in de zorginstellingen, en zowel gericht op patiënten en hun familie als op professionals.

Ook hier is sprake van een interdisciplinaire samenwerking binnen de HU. Zo wordt met de faculteit Economie en Management onderzoek gedaan naar e-Health business models. Uit de faculteit Natuur en Techniek wordt de expertise van het lectoraat Co-Design gevraagd en ingezet bij diverse projecten. Studenten van de faculteit Communicatie en Journalistiek zijn betrokken bij de ontwikkeling van kennisdragers op het gebied van zorg en technologie. Met de faculteit Educatie onderzoeken we de inzet van serious games als educatie-instrument bij de scholing van studenten op het snijvlak van zorg en technologie. En tenslotte doet het kenniscentrum Sociale Innovatie van de faculteit Maatschappij en Recht onderzoek naar de inzet van technologie voor verbetering van het arbeidsproces in de gezondheidszorg.  

Website speerpunt Zorg en Technologie

Lees meer over dit speerpunt op de website Zorg en Technologie.