Duurzame ontwikkeling

Het thema van dit speerpunt is duurzame ontwikkeling in Utrechtse energie: energiezuinig en klimaatneutraal. De HU heeft inmiddels veel expertise opgebouwd rondom dit onderwerp. Om te komen tot energiezuinige en klimaatneutrale energieoplossingen zijn drie zaken belangrijk:

1. Reductie van energiegebruik
2. Ontwikkeling van kleinschalige, alternatieve energievoorzieningen
3. De transitie van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen.

Hiervoor zijn verschillende scenario’s denkbaar. Hetzelfde geldt voor alternatieve mogelijkheden en de transitieprocessen. Met techniek alleen is de regionale ambitie ‘Utrecht klimaatneutraal (CO2-neutraal) binnen een termijn van 20 tot 30 jaar’ niet realiseerbaar. Daarom werken verschillende lectoraten van de HU interdisciplinair samen binnen dit speerpunt. De maatschappelijke beweging naar duurzaamheid moet gevoed worden door economische impulsen, voorlichting, wetgeving, nieuwe business cases, sociale netwerken en het ‘erbij willen horen’. Gedrag en gedragsbeïnvloeding zijn daarbij cruciale factoren. Mobiliteit en verandering van ons mobiliteitsgedrag is noodzakelijk. Dat begint bij het gedrag van onze bijna 40.000 studenten en 3.500 medewerkers. We leiden immers op voor een duurzame toekomst, voor een toekomstbestendige wereld. Daarom is een duurzamer bedrijfsvoering  een van de belangrijke programma’s van HU.

Website speerpunt Duurzame ontwikkeling

Lees meer over dit speerpunt op de website Duurzame ontwikkeling.