Meer samenwerking in onderzoek

De afgelopen maanden zijn we bij de HU volop in dialoog geweest over onze strategische koers richting het jaar 2020. Studenten, docenten, andere medewerkers en natuurlijk allerlei relaties uit de beroepspraktijk hebben ons input gegeven voor onze strategie “Hogeschool Utrecht in het jaar 2020”. We hebben het besluitvormingsproces nog niet helemaal afgerond, maar ik licht alvast een tip van de sluier op en zoom hierbij graag in op het praktijkgericht onderzoek van de HU.

Anton FrankenDat onderzoek blijft een van de belangrijke pijlers in onze strategie. Ons onderzoek heeft als doel het onderwijs kwalitatief te versterken en de beroepspraktijk te innoveren. We hebben na ruim tien jaar onderzoek 48 lectoren in dienst en meer dan 300 docenten die ook onderzoek verrichten. Zij werken binnen zes kenniscentra. Het aantal actuele onderzoeksprojecten loopt in de vele tientallen. Met deze voor het hbo relatief grote aantallen tonen we ons een echte ‘University of Applied Sciences’.
Begin maart gaat onze vernieuwde onderzoekssite online, waar het eenvoudiger zoeken is naar informatie over onze onderzoeksprojecten en naar de expertises van onze onderzoekers.

Onze maatschappelijke opdracht is ‘impact’ te genereren in de samenleving. Dat doen we op verschillende manieren. Allereerst door onze studenten goed op te leiden zodat ze een baan kunnen vinden. Maar ook door onderzoek te doen dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen of zorgt voor innovaties bij bedrijven en overheden.

De komende tijd zullen we werken aan meer focus en samenhang in ons onderzoek. Met welke partijen in de beroepspraktijk willen we structureler verbindingen aangaan, om samen meer impact te genereren voor de samenleving? Wat zijn de maatschappelijke vraagstukken in deze regio waar we als hogeschool met gezamenlijk onderzoek aan willen bijdragen? En hoe verbinden we dat nog beter met ons onderwijs?

We willen selectief groeien in onderzoek en over de grenzen van lectoraten en kenniscentra heen kijken. Zo is de zorg niet het exclusieve domein van ons kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening; voor de veelomvattende vraagstukken binnen de zorg is juist interdisciplinaire samenwerking vereist. Bij de HU hebben we op vele terreinen – zoals ICT en techniek, sociale innovatie – relevante expertise en daarmee kunnen we heel goed interdisciplinair onderzoek doen.

De impact van ons onderzoek wordt een belangrijker indicator voor onze kwaliteit. In het hbo gaat het – in tegenstelling tot bij de universiteit - niet zozeer om het aantal publicaties in wetenschappelijke toptijdschriften. Veel belangrijker is de aantoonbare impact op de praktijk, op het onderwijs en op de kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld: worden nieuwe methoden of behandelwijzen die wij via onderzoek ontwikkelen voor verpleegkundige zorg, ook daadwerkelijk toegepast door zorginstellingen? Weten we onze praktijkrelaties al in het beginstadium van een onderzoeksproject te verbinden omdat zij ons onderzoek zo belangrijk vinden? Slagen we er in daartoe publiek-private samenwerkingen aan te gaan?
Ook voor de strategische partnerschappen van de HU is het belangrijk dat onze (toekomstige) partners weten waar de HU in het onderzoek voor staat.

In 2014 en de jaren daarop zijn dat de ambities waar we als College van Bestuur aan willen werken. Een mooie uitdaging!

Anton Franken, lid CvB
Februari 2014

Cv Anton Franken