Keuzes maken in onderzoek

Twee maanden ben ik nu aan de slag als lid van het College van Bestuur van de HU, met onderzoek als één van mijn aandachtsgebieden. Ik ben enorm onder de indruk van de ambitie en de output van de onderzoekers hier, van zowel lectoren als hun kenniskringleden, die vaak onderzoeker en docent tegelijk zijn. Na tien jaar ervaring met onderzoek zijn we als hogeschool inmiddels door de pioniersperiode heen.

Anton FrankenDe HU is tegenwoordig een sterke partner in praktijkgericht onderzoek in nagenoeg alle beroepenvelden waarvoor we opleiden. Het feit dat twee van onze onderzoeken zijn genomineerd voor de SIA RAAK Awards deze maand is daarvan een mooi bewijs. Als je wint in deze competitie, is dat een goede maat voor kwaliteit.

Ik zou mijn agenda helemaal kunnen vullen met het bezoeken van lezingen, openbare lessen en studiebijeenkomsten en  met het doornemen van alle publicaties die door onze onderzoekers worden geschreven. De output is gigantisch en de lectoren houden – met vaak een parttime aanstelling – heel veel ballen in de lucht. Dat is tegelijkertijd ook mogelijk een valkuil.

We zijn volop in dialoog over de strategische koers van de HU richting het jaar 2020. Het besef is groot dat we niet alles altijd tegelijk kunnen blijven doen. De middelen zijn beperkt. We moeten slim en effectief handelen. Een actuele vraag is dus: hoe brengen we meer focus en samenhang aan en hoe kunnen we meer impact genereren? Wat zijn de grote uitdagingen waar we als Hogeschool Utrecht met onderzoek aan willen bijdragen? Hoe zorgen we voor betere verbindingen met het onderwijs? We willen groeien in onderzoek, maar we willen niet zomaar blind met hetzelfde doorgaan. Daarover zijn we deze weken in dialoog met partners in onze regio en in onze beroepenvelden.

De komende jaren gaan we ook op zoek naar meer externe financiering, in Nederland en in Europa. Maar ook daarvoor geldt: eerst keuzes maken. Waarop sluiten we wel en waarop sluiten we niet aan? Waar kunnen we met onze expertise echt impact hebben en van betekenis zijn? Hoe kunnen we binnen de HU meer bereiken door samen te werken tussen disciplines?

Het gaat kortom om de vraag hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we daarmee kunnen zorgen dat we onze partners in de praktijk - afnemers van studenten en van ons onderzoek - optimaal kunnen bedienen. Een mooie uitdaging!

Anton Franken, lid CvB
November 2013

Cv Anton Franken