Kennis circuleren in stad en regio

Anton FrankenTwee weken geleden deed de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Thom de Graaff, midden in de campagnetijd, een oproep aan gemeentebestuurders. Samengevat hield hij een pleidooi onder de titel ‘Omarm je hoger onderwijs'. De Graaff adviseert gemeenten steviger in te zetten op krachtenbundeling met bedrijven en kennis(instellingen) en deze te koesteren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede randvoorwaarden, zodat kennis in de stad blijft en circuleert. Als voorbeelden noemt hij onder meer toegankelijke campussen, studentenhuisvesting, voldoende stageplekken en ondersteuning van lokaal talent. Zijn advies sluit goed aan bij het recente advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘Naar een lerende economie’.

Ik ben nu een dik half jaar bestuurder van deze prachtige hogeschool en denk, als ik Thom de Graaff lees: we zijn goed op weg in Utrecht!

Dat ligt natuurlijk aan meerdere factoren. We hebben in Utrecht veel hoog opgeleide inwoners en er is een behoorlijk aanbod van goede woningen en banen. Stad en regio ervaar ik als één groot kenniscentrum waar we elkaar voortdurend weten te vinden en vele dwarsverbanden zijn. Veel komt samen op onze campus, het Utrecht Science Park/de Uithof, waar alle Utrechtse onderdelen van Hogeschool Utrecht de komende jaren naar toe verhuizen. Natuurlijk blijven we ook in Amersfoort.
Concentratie op het Utrecht Science Park leidt ongetwijfeld tot nieuwe kansen voor kennis en innovatie.
Nu al steken collega’s van de HU, de Universiteit Utrecht en het UMCU vaak de weg over, dat zal in de toekomst alleen maar meer worden. Zeker nu Danone zich er heeft gevestigd, en het RIVM en vele andere bedrijven – groot en klein – gaan volgen.

Onze contacten met andere partners in de beroepspraktijk zijn ook hecht. We hebben in Utrecht een stevige gezamenlijke beleidsagenda met het bedrijfsleven en de overheid via de Economic Board Utrecht. Via de EBU richten we ons samen op een groene, gezonde en slimme regio. Als we deze ontwikkeling met elkaar zo weten door te zetten, maakt de regio volgens mij een goede kans om in 2014 weer uitgeroepen te worden als meest competitieve regio van Europa! De HU gaat er in elk geval voor. Wij willen hooggekwalificeerde mensen opleiden die stad en regio vooruit helpen. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan talentontwikkeling, ondernemerschap en valorisatie (kennisbenutting) en door ons onderwijs te verrijken met onderzoek.

Wat niet specifiek in onze strategie “HU in 2020” staat, maar zeker zeer belangrijk is voor de gewildheid van onze studenten op de arbeidsmarkt, zijn hun ICT vaardigheden en de kennis om ICT toe te passen in de bedrijfsprocessen in hun beroepspraktijk. Ook dat is ‘niet te versmaden’ zo bleek afgelopen dinsdag bij de benoeming van Pascal Ravesteijn als lector bij de HU.

Pascal is echt een ‘kind van de HU’. Hij startte zijn loopbaan als student, werd docent, onderzoeker, promoveerde bij onze buurman Universiteit Utrecht  en is nu  lector. Een geweldige carrière!
Met zijn lectoraat richt hij zich op procesinnovatie en informatiesystemen bij bedrijven en organisaties. Hij pleit voor veel optimaler gebruik van digitalisering en van alle informatie die dat oplevert voor de “business” (zonder de privacy aan te tasten). Ook pleit hij voor een vaardigheidsbewijs ICT, onmisbaar voor hbo-studenten en eigenlijk voor iedereen in onze steeds digitaler samenleving. Ongetwijfeld gaat zijn onderzoek invloed krijgen op ons onderwijs en niet in het minst op de bedrijven en organisaties die gaan participeren in zijn onderzoek.
Het is vervolgens onze collectieve taak als kennisorganisatie om de kennis die hij ontwikkelt, verder te brengen binnen stad, regio en daarbuiten.

Dat is een mooie uitdaging, waar ik alle vertrouwen in heb vanwege de uitstekende uitgangspositie en samenwerkingen hier in Utrecht!

Anton Franken, lid CvB
Maart/april 2014

Cv Anton Franken