De omgeving en de hogeschool

Vorig jaar verzorgden lectoren en onderzoekers van Hogeschool Utrecht 872 keer een lezing, een workshop of een presentatie voor het beroepenveld. Dat betekent dat er gemiddeld drie keer per werkdag iemand van de HU bezig was een bijdrage te leveren aan het beroepenveld en daarmee aan onze duurzame relaties met bedrijven, instellingen, branches en beroepsverenigingen.

Wat ik hiermee bedoel? De hogeschool staat niet meer alleen voor het verzorgen van onderwijs. Nee, met het onderwijs en het onderzoek leveren wij een bijdrage aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Zo luidt een deel van onze missie ook. Dat doen we niet alleen. Daar hebben we onze partners bij nodig. De mensen van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de publieke organisaties in de regio. Met deze instellingen werken we intensief samen. Een mooi voorbeeld is de overeenkomst die de Faculteit Natuur en Techniek heeft gesloten met de railinfra-sector. Samen ontwikkelen zij onderzoeksprojecten, een minor en mogelijk postinitieel onderwijs. De HU verbindt zich aan de branche en de branche aan de HU. Daar bouwen we een duurzame relatie (een kennis community) mee op, die uiteindelijk leidt tot impact in de regio: de juiste afgestudeerde op de juiste plaats, met competenties die zowel de HU als de branche van belang vinden. Maar ook: de juiste kennis op de juiste plaats aanbieden, namelijk in Utrecht, waar veel railinfra-bedrijven zijn gevestigd. De eerste studenten ontvingen begin april hun diploma. 

Veel meer dan de meeste mensen beseffen, is de HU gericht op het samen realiseren van impact in de regio. Wij verzorgen onderwijs en onderzoek en valoriseren dat omdat de regio daar behoefte aan heeft. Niet, omdat wij fysiotherapie of sociaal pedagogische hulpverlening zo’n mooi vak vinden. Dat vinden wij wel, maar dat gevoel is ondergeschikt aan de doelstelling. 

Het hele business-model van onze organisatie, om maar eens een economische term te gebruiken, is gebaseerd op die duurzame relaties. Alleen dan neemt de HU haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en stellen we onze toekomst zeker.

Wanneer ik zie, dat een lector bij zijn inaugurele rede een symposium houdt, zoals onder meer Ruben Vrijhoef of Cok Bakker, dan weet ik, dat we weer een steentje verder bouwen aan die duurzame community van kenniscirculatie en impact. In 2012 hadden we 872 keer een inspirerende meeting voor het beroepenveld. Dat geeft mij een enorm gevoel van trots, Ik kan nu al niet wachten om te zien waar we in 2013 op uitkomen.

april '13
Portefeuillehouder Onderzoek College van Bestuur