De mensen

Huib de Jong, mijn collega in het CvB van de HU, die de afgelopen zes jaar het onderzoeksbeleid van de HU in portefeuille had, zet zijn carrière sinds 1 maart voort bij de HvA –UvA. Huib is er de man niet naar om zich op de borst te kloppen voor de stappen die gemaakt zijn in het onderzoeksbeleid van de HU. In zijn ogen zijn het altijd de mensen die het doen. Hij heeft natuurlijk gelijk. De docenten, de lectoren, de stafmedewerkers en de studenten brengen het onderzoeksbeleid in de praktijk. Ik wil even stilstaan bij wat er de afgelopen zes jaar is bereikt.

Huib heeft sterk ingezet op een aantal aspecten van het onderzoeksbeleid waar wij nu de vruchten van plukken. Zo ging de kwaliteit van het onderzoek hem zeer aan het hart. Onderzoeksaanvragen voor promotievouchers en externe subsidies beoordeelde hij altijd zelf.  Sinds 2008 heeft de HU een kwaliteitszorgsysteem dat een voorbeeld is voor andere hogescholen.

Huib heeft ingezet op onderzoeksprogrammering, de lange lijnen uitgezet. Hij heeft de vier speerpunten tot ontwikkeling gebracht. Het feit dat de HU nu een Center of Expertise voor de Creatieve Industrie opricht, is daar een uitvloeisel van. Hij zag ook dat het noodzakelijk was om internationale relaties aan te gaan. De HU is aanjager en initiator van CARPE, het netwerk van vijf Europese universities of applied sciences die samenwerken in onderwijs en onderzoek. Dankzij deze samenwerking werkt de HU aan haar track record voor het aanvragen van subsidies in Brussel.  Met trots kan ik melden dat de eerste aanvraag in het kader van het Europese KP7-onderzoeksprogramma zojuist de deur uit is.

Wat de HU sinds het begin van het onderzoeksbeleid, nu twaalf jaar geleden, bereikt heeft is fenomenaal. De hoge kwaliteit van het onderzoek, de programmering  en de internationale samenwerking staan als een huis.

Ik ben vaak verrast door wat medewerkers laten zien. We hebben een bonte verzameling aan lectoren, eigenwijze en soms ook flamboyante mensen. Deskundig op hun vakgebied en bereid ervoor te gaan. De kennis van onze lectoren wordt steeds beter zichtbaar in de buitenwereld. Er wordt volop gepubliceerd, geconfereerd en getwitterd.  Ik ben daar trots op. Want het zijn nog altijd de mensen die het beleid waarmaken in de praktijk.  De docenten, de lectoren, de stafmedewerkers en de studenten. Door hun enthousiasme, originaliteit en inzet is de HU gekomen waar we nu zijn. Huib de Jong was zes jaar lang een belangrijke ‘aanjager’ en daar zijn we hem dankbaar voor.

Huib, het ga je goed in Amsterdam, we houden contact!

maart '13
Portefeuillehouder Onderzoek College van Bestuur