Bruggenbouwers tussen praktijk en onderwijs

Anton Franken

In de afgelopen maand zijn in onze vestigingssteden Utrecht en Amersfoort de nieuwe colleges van B en W gevormd. De coalitieakkoorden zijn uitdagend maar ook realistisch. Wat opvalt in de teksten zijn de termen ‘innovatie’, ‘aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt’ en ‘samenwerking’. Dat spreekt ons erg aan en past uitstekend bij de strategie die wij afgelopen maand presenteerden.

De huidige vraagstukken in de samenleving op het gebied van mobiliteit, energiegebruik, duurzaamheid, zorg, onderwijs en werkgelegenheid zijn complex en vragen om een brede en gedeelde aanpak. Bij het zorgen voor oplossingen kan en wil Hogeschool Utrecht in onze regio een verbindende rol vervullen. Op allerlei manieren nodigen we bedrijven en organisaties dan ook uit om nog actiever betrokken te raken bij de inhoud van ons onderwijs. Meer dan ooit willen wij de verbindingen tussen onderwijs en praktijk versterken en nieuwe partnerschappen aangaan. We worden daarin gesterkt door het eind vorig jaar verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), ‘De lerende economie’, ik schreef daar al over in mijn column van maart. Daar kan ik nu het eind april verschenen, jaarlijkse rapport van de Internationale organisatie voor economische samenwerking, de OESO, aan toevoegen. Volgens de OESO moet Nederland de innovatieagenda scherp houden en vooral aandacht hebben voor de innovatierol van de kleinere bedrijven in het mkb. De OESO ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de hogescholen, vanwege hun sterke verbindingen met het bedrijfsleven. Juist de onderzoekers in het hbo kunnen volgens de OESO een brug slaan tussen kleine ondernemers, grote bedrijven en kennisinstellingen. “Dit is het moment om in het hbo de onderzoekscapaciteit te versterken.”

Ik ben erg verheugd met deze steun in de rug voor onze strategie. De HU is de afgelopen twaalf jaar flink gegroeid in praktijkgericht onderzoek en zal dat met volle kracht doorzetten, met een duidelijke focus op wat de regio nodig heeft. We hebben de nieuwe burgemeester, de heer Jan van Zanen, enkele weken geleden nog kunnen laten zien wat ons onderzoek nu al oplevert voor de gemeente Utrecht. Zo ondersteunen we de gemeente bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bij schuldhulpverlening, bij de zelfredzaamheid van zorgcliënten en nog veel meer. Een mooi voorbeeld is ook de recente instelling van het lectoraat voor coöperatief ondernemerschap, dat mkb-bedrijven gaat adviseren over vormen van samenwerking. En natuurlijk wil ik hier de oprichting vermelden van het Center of Expertise Smart Sustainable Cities, waarin studenten van de HU, onderzoekers en bedrijven gaan samenwerken aan praktische en vernieuwende producten en diensten voor verduurzaming van onze steden.

De komende jaren gaan met regiobestuurders een gezamenlijke innovatie-agenda opstellen, waarbij we heel nadrukkelijk in co-creatie de onderzoeksthema’s kiezen. Gezamenlijk hebben we de taak de regio Utrecht innovatief en competitief te houden, in de meest brede zin van het woord.

Anton Franken, lid CvB
mei 2014

Cv Anton Franken