Onderzoeksbeleid

Missie
“Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving.”

Verwevenheid van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek steeds meer leidend

In 2002 benoemde Hogeschool Utrecht haar eerste lectoren. In 2018 is dit aantal uitgegroeid naar 55 lectoren, verbonden aan 37 lectoraten. Ieder lectoraat wordt aangestuurd door één of twee lectoren. Naast de lector is er een aantal medewerkers verbonden aan ieder lectoraat.

Vanuit de lectoraten wordt er gezamenlijk onderzoek gedaan door lectoren, (docent-)onderzoekers, studenten en de beroepspraktijk, waaronder bedrijven, maatschappelijke organisaties en zorginstellingen, kennisinstellingen, partners in de onderwijsketen en overheden naar vraagstukken uit de (internationale) beroepspraktijk. We betrekken onze studenten bij het onderzoek omdat zij na hun studie gaan werken in een beroepspraktijk die voortdurend en in hoog tempo verandert. Het is belangrijk dat zij onderzoek kunnen (laten) uitvoeren en resultaten toepassen, zodat voortdurende innovatie ontstaat. En natuurlijk dat onderzoeksresultaten terugvloeien in het onderwijs.  


Sinds 2017 zijn de lectoraten ondergebracht in vier kenniscentra:  

Ieder kenniscentrum wordt aangestuurd door een directeur die tevens lector is. De kenniscentra hebben ieder programmamanagers die zich richten op de interne organisatie van het onderzoek en de externe profilering. 

De kenniscentra zijn gaan werken aan hun missie, visie en programmering, vanuit het HU profiel Kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving en kijken daar vanuit verschillende perspectieven naar.

Vensters van kenniscentra op HU-profiel

Figuur: Vensters van Kenniscentra op HU-profiel

 

Redenerend vanuit het HU-profiel Kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving levert het onderzoek een bijdrage aan de ontwikkelingen en oplossingen voor uitdagingen in de maatschappij, vooral in de regio. Maar het onderzoek krijgt ook steeds meer een internationaal karakter. Er wordt onderzoek uitgevoerd voor Europese subsidieprogramma’s en in internationaal verband werken we samen binnen het Carpe network met Universities of applied sciences in vijf Europese landen. 

Organisatie

Ieder kenniscentrum wordt aangestuurd door een directeur die tevens lector is. De kenniscentra hebben ieder programmamanagers die zich richten op de interne organisatie van het onderzoek en de externe profilering. De kenniscentra worden ondersteund door diverse diensten van de HU.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om promotieonderzoek te doen. Het promotieonderzoek verbindt het onderzoek met het onderwijs en de beroepspraktijk. De Universiteit Utrecht fungeert als preferente promotiepartner.

Het praktijkgerichte onderzoek van de HU voldoet aan wetenschappelijke standaarden en vigerende gedragscodes. We hebben een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem waarbij onze kenniscentra elke zes jaar worden beoordeeld door een onafhankelijke externe commissie. Eind 2018 worden de vier HU-kenniscentra in dit verband tegelijk gevisiteerd. 

 

 

Bewaren

CARPE Network

Hogeschool Utrecht is een van de oprichters van een consortium van Europese hogescholen, het CARPE Network. Lees de toelichting in het Engels, de voertaal binnen het consortium.

Toelichting