Yael de Haan

Terug naar onderzoekers portret Yael de Haan
Functie: Lector
Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie
Contact:

E-mail: yael.woortman-dehaan@hu.nl

Telefoon: 06-14245554

Volg op:

Yael de Haan heeft per 1 mei 2018 het stokje overgenomen van Piet Bakker als lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie (voorheen: Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek). Haar lectoraat zal zich de komende jaren verder verdiepen in hoe je journalistieke verhalen kunt vertellen met maatschappelijke impact en die tegelijkertijd economisch rendabel zijn. Zo is er net een tweejarig onderzoek gestart naar immersieve storytellingtechnieken, waarbij onderzocht wordt hoe die technieken invloed hebben op de publieke functie en tegelijkertijd value for money zijn voor publieke omroepen. Daarnaast neemt haar lectoraat het journalistieke onderwijs als onderzoeksobject. Het lectoraat is de afgelopen jaren sterk betrokken geweest bij het nieuwe curriculum van de School voor Journalistiek en gaat de komende jaren onderzoek doen naar o.a. de veranderende rol van de docent journalistiek en vraagstukken rondom de relatie tussen onderwijs en beroepspraktijk.

Yael de Haan promoveerde in 2011 op het onderwerp hoe media omgaan met kritiek op hun functioneren en hoe ze daarover verantwoording afleggen. Ze heeft daarover verschillende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en met diverse boekhoofdstukken bijgedragen aan de discussie over mediaverantwoording, ook in haar rol als lid van de Raad voor de Journalistiek.

Sinds maart 2012 is Yael verbonden aan de School voor Journalistiek en het lectoraat Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie. De afgelopen jaren heeft Yael meerdere onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd. Ze heeft onderzoeken afgerond naar de productie en consumptie van nieuwsvisualisaties en nieuwe vormen van journalistiek onderwijs. Momenteel leidt zij het onderzoeksproject 'Immersieve journalistiek en het betrokken publiek' en is ze betrokken bij onderzoek naar online verificatie van journalistieke bronnen en de nieuwe rol van docenten journalistiek.

Daarnaast is zij bij de School voor Journalistiek de afgelopen jaren projectleider geweest van het nieuwe curriculum.