Willem Klijnstra

Terug naar onderzoekers portret Willem Klijnstra
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Coöperatief Ondernemerschap
Contact:

E-mail: willem.klijnstra@hu.nl

Telefoon: 088-4816955

Volg op:

Willem Klijnstra is sinds 2014 actief bij het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap. Hij houdt zich vooral bezig met het begeleiden van biculturele ondernemers die meedoen met de stichting Dutch Dream Foundation waarin Hogeschool Utrecht een actieve partner is. Deze stichting heeft tot doel om ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond te helpen een betere ondernemer te worden. Dit doet zij onder meer door een jaar lang de ondernemers te koppelen aan  coaches, directieleden van grote bedrijven. Willem begeleidt dit proces en bepaalt elk jaar welke ondernemers aanspraak kunnen maken op de Dutch Dream Award. Deze award wordt uitgereikt aan de  beste ondernemer. Het  project geeft veel inzicht in de problematiek die ondernemers na de beginnersfase hebben, zoals moeite met  delegeren, gebrekkig inzicht in bedrijfsprocessen, onvoldoende financiële kennis, gebrek aan focus en beperkte netwerken. Hierover zijn twee boekjes ontwikkeld waarbij Annemien van der Veen auteur is en Willem medeonderzoeker.

 
Hiervoor werkte Willem bij het Lectoraat International Business and Innovation. Hij was  projectleider van het RAAK-project Internationalisering van het mkb, waarin vijftig mkb-bedrijven advies hebben gekregen hoe zij hun internationaliseringsplannen kunnen realiseren. Dit gebeurde in samenwerking met studenten, docenten en andere partijen.

Willem Klijnstra is bedrijfseconoom en heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en George Washington University in Washington D.C. Hij heeft daarna een carrière in het internationale bedrijfsleven gehad, eerst als sales-/product/marketingmanager, later als general manager/directeur, onder meer bij Philips, Hubbell en FCI. Hij heeft tien  jaar in New York en London gewoond en gewerkt.

Hij werkt sinds 2007 bij  Hogeschool Utrecht en was onder meer opleidingsmanager  voor het programma International Business en Management Studies. Naast zijn lectoraatsfunctie houdt Willem zich nu, samen met studenten, veel bezig met het uitvoeren van internationale bedrijfsopdrachten voor het mkb, met name in de grote opkomende markten als China, Turkije, Rusland en India. Hij geeft onderwijs op het gebied van international business, strategy  and innovation en business ethics.

Willem zou graag willen zien dat het mkb meer samenwerkt met  Hogeschool Utrecht op het gebied van internationaal zaken doen. Er is veel expertise aanwezig  en studenten kunnen ingezet worden om de projecten uit te voeren. Tegelijkertijd worden studenten hierdoor optimaal voorbereid op een carrière in het internationale bedrijfsleven.

Coöperatief Ondernemerschap

Tuin Padualaan 101

Over het lectoraat