Wenja Heusdens

Terug naar onderzoekers Wenja Heusdens
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Beroepsonderwijs
Contact:

E-mail: wenja.heusdens@hu.nl

Telefoon: 06-23444314

Volg op:

Drs. Wenja Heusdens werkt als hogeschooldocent bij de Hogeschool Utrecht. Als hogeschooldocent combineert zij onderwijs- en onderzoekstaken.

Wenja werkt binnen het Lectoraat Beroepsonderwijs, dat onderdeel is van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, aan de afronding van haar proefschrift met de titel: “Food for thought. Understanding students’ vocational knowledge and the processes by which it develops in the context of VET”. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de beroepskennis van studenten en de processen waarmee studenten beroepskennis ontwikkelen in de context van het mbo. Het onderzoek heeft als doel grip te krijgen op de aard van beroepskennis en op de cognitieve processen waarmee mbo-studenten beroepskennis ontwikkelen. Naast vragen over de aard van beroepskennis en de ontwikkeling ervan, staat de vraag centraal hoe de beroepskennis van studenten gekarakteriseerd kan worden. Aan dit promotieonderzoek namen studenten deel van de opleiding manager/ondernemer horeca (mbo-niveau 4) en studenten van de opleiding zelfstandig werkend kok (mbo-niveau 3). Het proefschrift draagt bij aan kennis over cognitieve processen van mbo-studenten die leiden tot de ontwikkeling van beroepskennis. Meer algemeen biedt het proefschrift input voor zowel de ontwikkeling en het ontwerp van curricula, als voor assessment en onderwijs- en begeleidingsstrategieën van docenten voor de context van het mbo. Bekijk ook dit filmpje over het promotieonderzoek.

Naast haar eigen promotieonderzoek begeleidt Wenja het promotietraject van Marjanne Hagedoorn. Daarnaast brengt zij expertise in bij vraagstukken van het bredere veld van beroepsonderwijs rond leerprocessen en begeleidingsstrategieën in het beroepsonderwijs. Wenja is de coördinator van de academische werkplaats rond het thema ‘Uitvoeren van beroepsonderwijs’. In deze academische werkplaats participeren geïnteresseerde docenten uit het mbo en hbo en wordt gewerkt aan kennisdeling en gezamenlijke producten rondom begeleidingsstrategieën van docenten en praktijkopleiders.

Wenja is kerndocent bij de Masteropleiding Expert Beroepsonderwijs, een professionele master gericht op docenten beroepsgerichte vakken in het vmbo, mbo en hbo. Wenja is medeverantwoordelijk voor onderwijseenheden rondom praktijkgericht onderzoek en de onderwijseenheden “Professionele theorie en impact” en “Perspectieven op beroepsonderwijs”.

Wenja is opgeleid als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens heeft zij de opleidingen SPH (Hogeschool Utrecht) en de Pabo (Hogeschool Amsterdam) afgerond. Zij is werkzaam geweest als mentor en orthopedagoog op een vmbo-school voor speciaal onderwijs (OPDC) en vervolgens aan de slag gegaan als hogeschooldocent bij de Pabo en docentonderzoeker bij het Lectoraat Gedragsproblemen en later bij het Lectoraat Beroepsonderwijs aan de Hogeschool Utrecht. Haar interessegebieden liggen rondom vraagstukken met betrekking tot het beroepsonderwijs, leerprocessen, kennisontwikkeling, begeleiding op het grensvlak van school en de beroepspraktijk.

Beroepsonderwijs

Over het lectoraat

@WenjaHeusdens

@LectBeroepsondw

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten