Vivienne de Vogel

Terug naar onderzoekers Vivienne de Vogel
Functie: Lector
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: vivienne.devogel@hu.nl

Telefoon: 06-28 353 909

Volg op:

Vivienne de Vogel is op 1 maart 2017 benoemd als lector Werken in Justitieel Kader bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI). Dit lectoraat is in 2008 gestart op initiatief van de drie reclasseringsorganisaties (3 RO) en Hogeschool Utrecht. Het praktijkgerichte onderzoeksprogramma van het lectoraat Werken in Justitieel Kader richt zich op de versterking van de professionaliteit en effectiviteit van hbo-professionals die zich vanuit het justitiële, sociale- en zorgdomein bezighouden met veiligheid, criminaliteit en geweld in gezinnen. Continuïteit tussen hun bemoeienis is hierbij cruciaal. Vivienne zal binnen dit lectoraat de onderzoekslijn ‘continuïteit in het justitiële domein’ verder ontwikkelen. In deze onderzoekslijn draait het om samenhang, vanuit het perspectief van cliënten, binnen het justitiële domein en tussen het justitiële, zorg – en sociale domein. 

Vivienne de Vogel is psychologe en werkt sinds 1998 in de forensische zorg. Naast haar benoeming als lector is zij werkzaam als onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). Hieronder vallen de Van der Hoeven Kliniek, centrum voor klinische forensische psychiatrie en de Waag, centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg. In 2005 promoveerde zij hier op onderzoek naar de waarde van risicotaxatie-instrumenten voor geweld in de forensische psychiatrie, met een proefschrift onder de titel ‘Structured risk assessment of (sexual) violence in forensic clinical practice’. Vervolgens heeft ze zich gericht op het verder verbeteren van risicotaxatie processen. Zo ontwikkelde ze samen met collega’s verschillende risicotaxatie-instrumenten, waaronder de SAPROF (Structured Assesment of Protective  Factors for violence risk), voor beschermende factoren en de FAM (Female Additional Manual) voor het inschatten van het risico van geweld bij vrouwen. Haar onderzoek concentreert zich verder op genderverschillen in de forensische zorg, victimisatie, psychopathie, behandelevaluatie, recidive en incidenten tijdens de behandeling. Ze publiceerde over haar werk meer dan 100 artikelen en hoofdstukken in boeken. Ook schreef ze het boek ‘Geweld door vrouwen, Motieven en verklaringen’ uitgegeven door Boom Psychologie en Psychiatrie dat bestemd is voor het algemeen publiek.

Zij is een veelgevraagd spreker en is lid van diverse commissies en besturen, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo is ze bijvoorbeeld lid van de programmaraad van het Expertise Centrum Forensische Psychiatrie (EFP) en van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Ook is ze docent bij de RINO groep en was ze betrokken bij de oprichting van de Forensische academie. 

Zij is vooral geïnteresseerd in onderzoek dat van direct belang is voor de dagelijkse praktijk en concrete handvatten oplevert voor professionals op de werkvloer. Het perspectief en de belangen van forensische cliënten staan wat haar betreft voorop. Ze hoopt met de onderzoekslijn ‘continuïteit in het justitiële domein’ een bijdrage te leveren aan verdere verbeteringen voor zowel cliënten als professionals in het justitiële domein en aan een veiligere maatschappij.

Meer informatie: 
www.gewelddadigevrouwen.nl 

Terugblik op de openbare les van Jacqueline Bosker en Vivienne de Vogel (8 nov '18):