Toinette Loeffen

Terug naar onderzoekers Toinette Loeffen
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: toinette.loeffen@hu.nl

Volg op:

Een inclusieve, inspirerende samenleving waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen…...

Al meer dan 30 jaar is Toinette Loeffen in de verschillende rollen van bejaardenverzorgster, psychiatrisch verpleegkundige, partner, moeder, Hogeschool Kunstvakdocent, Master Social Work, trainer en coach met klanten, professionals en studenten creatief aan het werk met diversiteit . Met veel plezier ontwikkelt ze, naast kunstvakonderwijs en trainingen, kennis. Dat doet ze als projectleider, onderzoeker en facilitator in Co-creatie met diverse burgers, professionals, studenten en docenten.

Toinette zet zich op allerlei creatieve manieren in voor een inclusieve samenleving waarin de meerwaarde van diversiteit gezien en gewaardeerd wordt. En iedereen, naar vermogen, met zijn eigenaardigheden en talenten, met plezier mee kan doen en bij kan dragen.

Achtergrond

Toinette is op 16 april 1964 geboren en opgegroeid op een boerderij in Brabant. Na het volgen van diverse MBO en HBO Sociale-, Kunstvakopleidingen en de Master Social Work groeide ze via verschillende functies, eerst bij Hogeschool de Horst en later bij de Hogeschool Utrecht, door tot Hogeschool Kunstvakdocent Theater en Master Social Work. Daarbij werkt ze ook als onderzoeker, facilitator en projectleider bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Haar grootste inspiratiebronnen zijn haar Surinaams/Antilliaanse man, haar getalenteerde zoon die een meester is in het creatief omgaan met de beperkingen die hij heeft, haar talentvolle indiaanse adoptiedochter en de indianen. Sinds jaren laat zij zich inspirerend door het studeren in schoonheid, in stilte, in de natuur. Ze ziet het als een kans om de oude kennis van natuurvolken, die verhalen, dans, muziek en theatrale middelen op natuurlijke wijze inzetten bij vieren, delen, leren en helen, op actuele wijze in te zetten voor een duurzame sociale samenleving voor volgende generaties. Toinette houdt van kleurrijke ontmoetingen met mensen en herkenbare, ontroerende, lachwekkende, bijzondere verhalen .

Hogeschoolkunstvakdocent Theater bij Social Work

Sinds 20 jaar werkt Toinette als kunstvakdocent theater bij de opleiding Social Work verbonden aan Hogeschool de Horst en Hogeschool Utrecht. Ze ontwikkelt en traint creatief diversiteitsbewust onderwijs.

Ze gelooft in het werken in uitdagende living labs waarin deelnemers, professionals, docenten en studenten op creatieve wijze met en van elkaar leren en ontwikkelen. En in het op natuurlijke en creatieve wijze uitdagen, met onderwijsprogramma’s,  materialen en werkvormen die deelnemers, studenten, professionals en collega’s (aan)raken. Ze is senior honoursdocent en ziet zichzelf als een verbinder en ‘bruggenbouwster’, die in Co-creatie werkt aan het verbeteren van een inclusieve, sociale duurzame samenleving. Waarin iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Ze laat zich niet tegenhouden door toenemende bureaucratie en dwingende systemen en regels. Daar wordt Toinette creatief van.

Enerzijds vindt ze het belangrijk met studenten de wereld in te gaan, op zoek naar inspirerende locaties en ont-moetingen. Zo  heeft ze, in 2016, tijdens de tentoonstelling Transmission in het museum van Amsterdam met 200 studenten, docenten, transgenders en medewerkers van het museum een inspirerend onderwijsprogramma gecreëerd op locatie. Anderzijds vindt ze het van belang de creatieve lokalen en andere faciliteiten van de Hogeschool voor studenten te delen met deelnemers. 

Projectleider, onderzoeker, ontwikkelaar en schrijfster

Als onderzoeker is Toinette actief betrokken geweest bij het lectoraat diversiteit en de multiculturele competentie bij Hogeschool de Horst. Sinds 2008 heeft ze als onderzoeker, projectleider en facilitator in het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU gewerkt. Vanuit deze rollen heeft ze een groot aandeel geleverd bij het ontwerp en de uitvoering van het 2 jarig onderzoeksproject Kunst inclusief, waar de mogelijkheden tot kunst- en cultuurparticipatie voor mensen met een beperking onderzocht zijn. Toinette heeft als projectleider en facilitator met verschillende landelijk organisaties als cultuurnetwerk, kunstconnectie, Special arts, zorgateliers en Centra voor de Kunsten zogenaamde Community’s of practice and learning, (proeftuinen) vormgegeven, waar men van en met elkaar geleerd heeft. En methoden en werkwijzen uitgeprobeerd. Toinette hanteert altijd de strategie ‘van onderop’. Dat wil zeggen dat de behoeften van de deelnemers en de uitkomsten van onderzoekspraktijken leidend zijn voor onderzoek, besluitvorming en voortgang. De artistieke participatie stuurde de resultaten van de proeftuinen, op basis waarvan de Stuurgroep ondersteunde en richting bepaalden. Met het project Kunst Inclusief is Toinette Master Social Work geworden. De  creatieve producten van dit project zijn in 2012 door VGN beloond met een prijs.

Als vervolg op Kunst Inclusief, heeft Toinette in Co-creatie, samen met Tine Veldhuizen, Doortje Kal, theaterexperts en studenten, het symposium en festival Lof der zichtbaarheid; de kracht van podiumkunst in het werken aan anders zijn, vormgegeven. 

Daarnaast heeft ze in samenwerking met Herma Tigchelaar in 2007 het boek Retourtje Inzicht, Creatief met diversiteit voor Sociale professionals geschreven. Inmiddels wordt dit de 2e druk van dit boek op diverse Hogescholen gebruikt wordt.

Sinds 2016 is Toinette onderzoeker bij het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en de programmalijn De impact van Kunst en Creativiteit mee aan het vormgeven. 

‘In het dagelijks leven kennen we allemaal onze beperkingen, in het spel zijn we allemaal speciaal’.