Tialda Sikkema

Terug naar onderzoekers Tialda Sikkema
Functie: Promovendus
Lectoraat: Schulden en Incasso
Contact:

E-mail: tialda.sikkema@hu.nl

Volg op:

Wie zijn rekeningen niet heeft betaald, kan allerlei documenten verwachten waarin wordt aangemaand tot betaling, of waarin betaling via de rechter wordt afgedwongen. Deze teksten zijn berucht om hun onbegrijpelijkheid en roepen misschien wel meer vragen op dan ze beantwoorden. Tialda Sikkema, docent bij de gerechtsdeurwaardersopleiding in Utrecht, vroeg zich af wat de wetgever voor ogen had bij het vaststellen van normen die zij heeft geformuleerd over incassoteksten en in hoeverre deze teksten onbegrijpelijk zijn en of dat aan de tekst, de taak of de lezer ligt. In haar promotieonderzoek De taal van de incasso'' geeft ze antwoorden op deze vragen. Ze heeft onder meer empirisch onderzoek uitgevoerd waarbij 212 deelnemers vragen over een aanmaning en een dagvaarding in een incassozaak hebben beantwoord. De proefpersonen hebben ook verschillende vragenlijsten ingevuld zodat hun geletterdheid in kaart gebracht kan worden. Daarnaast zijn de historische en juridische context van incassoteksten onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats binnen het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht en een project rond begrijpelijkheid van financiële communicatie van de Universiteit Utrecht.

Tialda is sinds 2009 verbonden als docent juridische tekstkwaliteit aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Ze spreekt geregeld op internationale congressen over juridische tekstkwaliteit. 

Sikkema, T.E., Lentz, L.R., Pander Maat, H.L.W. & Jungmann, N. (2017). De schuld van incassodocumenten - De taakgerichtheid van de dagvaarding en de aanmaning in incassozaken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39 (3), (pp. 273- 296) (24 p.).