Theo van de Bogaart

Terug naar onderzoekers Theo van den Bogaart
Lectoraat: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
Contact:

E-mail: theo.vandenbogaart@hu.nl

Telefoon: 06 - 23375306

Volg op:

Theo van den Bogaart is lerarenopleider wiskunde voor het tweede- en eerstegraadsgebied. Hij is geïnteresseerd in alle aspecten van het opleiden van goede docenten en in het realiseren van krachtig wiskundeonderwijs. Hij is betrokken bij een aantal onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld rondom blended learning of lesson study. Ook is hij actief als docentopleider voor hoger beroepsonderwijs.

Hij studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en heeft in Leiden vier jaar onderzoek in de algebraïsche meetkunde gedaan. Hij heeft een aantal jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs, gedeeltelijk in combinatie met zijn baan aan de hogeschool. Ook heeft hij een tijd de combinatie gezocht met werkzaamheden voor de curriculumherziening wiskunde havo/vwo.