Tamara Madern

Terug naar onderzoekers Tamara Madern
Functie: Lector
Lectoraat: Schulden en Incasso
Contact:

E-mail: tamara.madern@hu.nl

Telefoon: 088- 481 1284

Volg op:

Tamara Madern is lector ‘Schuldpreventie en Vroegsignalering’ bij Hogeschool Utrecht. Sinds 2003 is zij werkzaam op het gebied van huishoudfinanciën. Ze studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan Hogeschool Utrecht en ronde vervolgens de studie Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Tijdens en na haar studie werkte ze bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Eerst in de functie van budgetconsulent, daarna als adviseur opleidingen en later als onderzoeker. In 2011 begon ze aan haar proefschrift over de verschillen in financieel gedrag tussen mensen zonder en met lichte/ernstige schulden. Ook onderzocht ze welke psychologische en sociologische determinanten een rol spelen. In 2015 verscheen haar dissertatie met de titel: Op weg naar een schuldenvrij leven. Gezond financieel gedrag noodzakelijk om financiële problemen te voorkomen.

Het onderzoek van Tamara is altijd gericht op schuldpreventie en financieel gedrag. Ze tracht het onderzoek direct te vertalen naar de praktijk. Zo schreef ze onder andere de handreiking ‘Budgetcoaching: monitoren van de voortgang’, werkte ze mee aan de publicatie ‘Geld en Gedrag. De theoretische basis’ en ondersteunde ze bij de doorontwikkeling van diverse trainingen en budgetcursussen.

Met haar onderzoek wil ze bereiken dat er op een andere manier naar mensen in de schulden wordt gekeken. De meeste mensen met financiële problemen komen daarin door onmacht en niet door onwil.  Als de eerste schulden zijn ontstaan, is het moeilijk om niet steeds dieper in de schulden te raken. Door meer onderzoek te doen naar schuldenproblematiek en interventies wil Tamara bijdragen aan een samenleving waar schulden niet meer een van de grootste problematieken zijn. Schuldpreventie is noodzakelijk, niet alleen door schuldhulpverleningsinstanties, maar door breed te kijken naar wat er kan.

Tamara heeft in oktober 2017 haar openbare les met de titel ‘Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Het belang van schuldpreventie en vroegsignalering’ gehouden. 

Zie voor informatie over het lectoraat Schulden en Incasso: www.schuldenenincasso.nl

Schulden en Incasso

Schulden en Incasso

Over het lectoraat

@TamaraMadern