Tamar Tas

Terug naar onderzoekers Tamar Tas
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: tamar.tas@hu.nl

Telefoon: 06-23389310

Drs. T.F. (Tamar) Tas (1964) is afgestudeerd aan de UvA als onderwijskundige (1991) en de IPABO (1998) en vanaf 2013 als PhD werkzaam bij het Lectoraat Geletterdheid (1,0 fte).

Tamar doet een promotieonderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe aanpak bij het leren lesgeven van pabo studenten waarbij de opleiding en het werkveld nauw samenwerken door afspraken te maken over de te gebruiken lesvoorbereidingsformulieren, het te gebruiken observatie instrument en de feedback die gegeven wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met als promotor prof. dr. Wim van de Grift en co-promotor lector dr. Thoni Houtveen. Vanwege de gevonden effecten heeft de Pabo besloten om de volledige aanpak in het curriculum te implementeren. 

Vanuit het Lectoraat Geletterdheid is Tamar adviseur bij het project Leren lesgeven. In dit samenwerkingsverband tussen de pabo van Hogeschool Utrecht en de schoolbesturen wordt de professionele ontwikkeling van de pabo studenten gevolgd en curriculumadviezen geformuleerd.  

Relevante werkervaring

  • Hogeschooldocent en studieloopbaan begeleider bij Instituut Theo Thijssen (pabo).
    • Lid projectgroep Academische Lerarenopleiding Basis Onderwijs in samenwerking met de Universiteit Utrecht.
    • Lid projectgroep curriculumvernieuwing pabo.
    • Hogeschooldocent algemene didactiek, (ortho) pedagogiek en communicatie.
  • Leraar basisonderwijs.
  • Onderzoeker dansmethodiek.

 

 

Geletterdheid

Geletterdheid

Over het lectoraat