Stijn Verhagen

Terug naar onderzoekers Stijn Verhagen
Functie: Lector
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: stijn.verhagen@hu.nl

Telefoon: 088-4819222

Volg op:

Of het nu gaat om het overbruggen van scheidslijnen tussen groepen, agressie in de sport, schuldenproblematiek, risicojongeren of brede school ontwikkeling. Stijn Verhagen houdt zich graag bezig met actuele sociale vraagstukken, die doorgaans in het brandpunt van de belangstelling staan. Eerst deed hij dat bij de Universiteit Utrecht, waar hij promoveerde op de problemen in de thuiszorg. Vervolgens werkte Stijn bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), waar hij voor de regering beleidsadviezen schreef over maatschappelijke participatie en stabiliteit.

Sinds 2007 is hij lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling bij Hogeschool Utrecht. De eerste negen jaar stond hij midden in de klei als dragend lector en deed uiteenlopende onderzoeken in én met de praktijk. Inmiddels is hij als bijzonder lector werkzaam bij het lectoraat, samen met Nico de Vos die als de nieuwe dragende lector het lectoraat is komen versterken. In zijn huidige rol begeleidt Stijn promovendi en docentonderzoekers in onderzoekstrajecten, is hij redactielid van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken en participeert als voorzitter in een aantal raden, redacties en begeleidingscommissies op het vlak van maatschappelijke participatie en de rol van sociale professionals daarbij. Naast lector is Stijn directeur van het instituut voor ecologische pedagogiek van Hogeschool Utrecht.