Stijn Bollinger

Terug naar onderzoekers Stijn Bollinger
Functie: Senior onderzoeker
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: stijn.bollinger@hu.nl

Telefoon: 06 - 40459271

Volg op:

Dr. Stijn Bollinger is werkzaam als senior-onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Daarnaast is hij hoofddocent bij het Instituut voor Recht met als aandachtsgebied ‘onderzoekend vermogen’.

Dissertatie

In 2013 heeft Stijn Bollinger zijn Ph.D. onderzoek afgerond naar de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat en hoe deze in de 20e eeuw heeft doorgewerkt op faith-based civil society, i.c. het Leger des Heils.

Veilige Onzekerheid

Binnen het Lectoraat Methodologie van het Praktijkgericht Onderzoek werkt hij sinds 2013 aan onderzoek naar hoe onzekerheid werkt in het doen en begeleiden van onderzoek. Onzekerheid hoort weliswaar thuis in het onderzoeksproces, maar het wordt niet alleen nogal eens als onprettig ervaren - het wordt ook nogal eens als onwenselijk gezien, omdat het de onderzoeker in de weg kan zitten. Stijn's idee is dat onzekerheid nodig is in het onderzoeksproces. Dat betekent dat wanneer een onderzoeker de eigen onzekerheid (h)erkend, hij deze actief kan gebruiken om zo tot een rijk en effectief onderzoeksproces te kunnen komen. Ook de begeleider van een onzekere onderzoeker kan met dit idee zijn begeleiding beter inrichten. Dit spanningsveld in het hanteren van de juiste balans tussen zekerheid en onzekerheid noemt hij 'Veilige Onzekerheid.'

Onderwijs

Bij het Instituut voor Recht is Stijn als hoofddocent verantwoordelijk voor het vormgeven van de onderzoeksleerlijn van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Daarnaast is hij als afstudeercoördinator, onderzoeksdocent en -begeleider nauw betrokken bij de studenten en docenten die onderzoek doen en begeleiden. Voor de andere opleidingen binnen het Instituut voor Recht is Stijn adviseur Onderzoekend vermogen waarbij hij vanuit zijn verbinding met het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek nieuwe kennis en inzichten inbrengt voor het ontwerp en uitvoering van het onderwijs.

Specialisme: kwalitatief onderzoek, onderzoeksonderwijs, onderzoeksdidactiek, onderwijstheorie, leertheorie, verzorgingsstaat, Leger des Heils, civil society.