Stijn Bollinger

Terug naar onderzoekers Stijn Bollinger
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek
Contact:

E-mail: stijn.bollinger@hu.nl

Telefoon: 06-18967569

Volg op:

Dr. Stijn Bollinger is werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Daarnaast is hij docent bij het Instituut voor Recht, en werkt hij incidenteel voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

In 2013 heeft Stijn Bollinger zijn Ph.D. onderzoek afgerond naar de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat en hoe deze in de 20e eeuw heeft doorgewerkt op (faith-based) civil society, i.c. Leger des Heils.

Binnen het Lectoraat Methodologie van het Praktijkgericht Onderzoek werkt hij aan een concept dat beschrijft hoe onzekerheid werkt in het doen en begeleiden van onderzoek. Onzekerheid hoort weliswaar thuis in het onderzoeksproces, maar het wordt niet alleen als onprettig ervaren - het wordt ook nogal eens als onwenselijk gezien, omdat het de onderzoeker in de weg kan zitten. Stijn's idee is dat onzekerheid nodig is in het onderzoeksproces. Dat betekent dat wanneer een onderzoeker de eigen onzekerheid (h)erkend, hij deze actief kan gebruiken om zo tot een rijk onderzoeksproces te kunnen komen. Ook de begeleider van een onzekere onderzoeker kan met dit idee zijn begeleiding beter inrichten. Dit spanningsveld in het hanteren van de juiste balans tussen zekerheid en onzekerheid noemt hij 'Veilige Onzekerheid.'

Bij het Instituut voor Recht is Stijn verantwoordelijk voor het vormgeven van de onderzoek leerlijn van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en werkt hij aan de ontwikkelingen van de Learning Communities. Ook verzorgt hij onderwijs op het gebied van onderzoek. Dat betekent zowel onderzoeksvaardigheden aanleren alsook het begeleiden van studenten in hun onderzoek tijdens de verschillende studiejaren. Stijn is tevens bezig met vernieuwingen als werkveldontwikkelingen, docent-deskundigheid en didactiek.

Sinds zijn promotie dat plaatsvond binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) is Stijn betrokken bij een facultair onderzoek naar gedeelde beelden over 'goed onderzoeksonderwijs' en werkt hij mee aan de doorontwikkeling van de Master Forensisch Sociale Professional. Verder ziet Stijn een belangrijke opdracht in het zoeken en vinden van verbinding tussen de opleiding SJD en het KSI op het gebied van onderzoek.

Specialisme: historisch onderzoek, onderzoeksonderwijs, onderzoeksdidactiek, verzorgingsstaat, Leger des Heils, civil society, organisatie identiteit.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten