Steven Nijhuis

Terug naar onderzoekers Steven Nijhuis
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: steven.nijhuis@hu.nl

Telefoon: 088-4818129

Volg op:

Ir. Steven Nijhuis, 1965, doet promotieonderzoek aan de Universiteit Twente University onder de naam: Designing curricula to develop relevant competences for project management in higher education. Het onderzoek richt zich op het definiëren van de competenties die hogeronderwijsopleidingen in het curriculum moeten opnemen om studenten goed voor te bereiden voor Project Management. Steekwoorden in dit onderzoek zijn ‘kritieke competenties (essentieel, noodzakelijk)’ en ‘doenbaar (passend binnen de mogelijkheden die hoger onderwijs biedt)’. Het onderzoek richt zich op drie ontwerpende sectoren: gebouwde omgeving, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en creatieve industrie. Een belangrijke deelvraag is in hoeverre deze sectoren gelijkelijk te bedienen zijn.

  • 1-2-2014 – heden Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Technologie en Innovatie, Lectoraat Nieuwe Cultuur in de Bouwketen.
  • 1-2-2014 – heden Promovendus aan Universiteit Twente, op het onderzoek Designing curricula to develop relevant competences for project management in higher education.
    Promotoren:
    o Prof. dr. Joseph W.M. Kessels, Twente University, Faculty of Behavioral Sciences, Department of Human Resource Development.
    o Prof. dr. E. De Bruijn, Utrecht University, Faculty of Social and Behavioral Scences, Department of Education.
  • 1-6-2006 – 31-12-2013, coördinator projectbeheer bij de Faculteit Natuur en Techniek.

Building Future Cities

Nieuwe Cultuur in de Bouwketen

Over het lectoraat

StevenNijhuis