Stan van Ginkel

Terug naar onderzoekers Stan van Ginkel
Functie: Docent-onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Intelligent Data Systems
Contact:

E-mail: stan.vanginkel@hu.nl

Telefoon: + 31 6 2448 8341

Volg op:

Stan van Ginkel is als docent en onderzoeker verbonden aan het Instituut Archimedes en het Lectoraat Intelligent Data Systems van de Hogeschool Utrecht. Voorheen werkte hij bij de Universiteit Utrecht en de Wageningen UR. 

Hij doet promotieonderzoek naar het ontwerpen van leeromgevingen gericht op mondeling presenteren  in het hoger onderwijs. Lopende onderzoeken richten zich op de impact van virtuele leeromgevingen op de ontwikkeling van academische en communicatieve vaardigheden. De opbrengsten uit deze onderzoeken worden gebruikt om virtuele omgevingen te optimaliseren en vervolgens te implementeren binnen diverse domeinen van het hoger onderwijs. In nieuwe onderzoeksprojecten wordt gekeken naar de meerwaarde van innovatieve technologieën voor leerprocessen in de onderwijs- en zorgsector.