Sipkje Spijksma, MA

Terug naar onderzoekers portret Sipkje Spijksma
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
Contact:

Telefoon: 088 481 54 45

Sipkje Spijksma – van der Schaaf MA (1981) is sinds maart 2012 aangesloten bij de Kenniskring van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Binnen dit lectoraat werkt zij aan kennisuitwisseling en begeleidt zij studenten bij hun onderzoek.

  • 2007 – heden: Logopedist en klinisch linguïst bij Koninklijke Auris Groep (Audiologisch Centrum Rotterdam). Diagnostiek bij kinderen met auditieve en/of spraak- en taalproblematiek. Samen met een collega ontwikkelde Spijksma het meertaligheidsspreekuur.
  • 2002 – 2005: Algemene Taalwetenschap, richting Language and Speech Development and Disorders aan Universiteit van Amsterdam. 
  • 1998 – 2002: Opleiding Logopedie, Hanzehogeschool Groningen.

Sipkje Spijksma is betrokken bij projecten als begeleider van studenten bij het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek binnen de Koninklijke Auris Groep.

Logopedie: Participatie door Communicatie

Logopedie

Over het lectoraat