Simone van Egdom

Terug naar onderzoekers Simone van Egdom
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: simone.vanegdom@hu.nl

Telefoon: 088-4818181

Volg op:

Simone van Egdom is aan het Lectoraat Werken in een Justitieel Kader verbonden als jurist/onderzoeker. Zij werkt aan een promotieonderzoek naar de wettelijke mogelijkheden die in het nieuwe millennium zijn ontwikkeld om overheidsbemoeienis in gedwongen kader mogelijk te maken bij gezinnen met overlastgevende kinderen. In ruim tien jaar hebben professionals zowel in civielrechtelijk, strafrechtelijk als bestuursrechtelijk kader opvallend veel nieuwe wettelijke bevoegdheden gekregen. Vragen hierbij zijn niet alleen wat de relatie is tussen deze maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook hoe de uitbreiding van het wettelijk kader zich verhoudt tot artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit artikel wordt het mensenrecht op respect voor het privéleven, gezinsleven, de woning en de correspondentie beschermd.

Voordat Simone in 2005 werkzaam werd als docent bij de deeltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening was zij in diverse functies werkzaam, waaronder in het onderwijs. Zij is opgeleid als psycholoog en jurist en beschikt daarnaast over een universitaire lesbevoegdheid in sociale wetenschappen. Momenteel is zij teamleider van de master forensisch sociale professional. Daarnaast verzorgt zij onderwijs in strafrecht en (juridische) dienstverlening in het justitiele werkveld aan studenten van de opleiding SJD en HBO rechten. Hierop sluit haar promotieonderzoek nauw aan.