Simone de Droog

Terug naar onderzoekers Simone de Droog
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Human Experience & Media Design
Contact:

E-mail: simone.dedroog@hu.nl

Telefoon: 088 - 481 36 24

Volg op:

Simone de Droog is een parttime onderzoeker binnen het lectoraat Human Experience & Media Design. Zij werkt onder andere op het project MKB GameChangers en diverse character marketing projecten. Gepromoveerd binnen Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, is zij gespecialiseerd in de invloed van (commerciële) media en marketingtechnieken op het welzijn van kinderen. Het liefst zet zij haar kennis in om de wereld voor jonge doelgroepen mooier en leuker te maken, onder andere door zich bezig te houden met onderwerpen als gezondheid, geluk, empowerment en play. In de loop der jaren heeft zij specifiek expertise ontwikkelt op het gebied van "characters". Deze getekende of geanimeerde figuren kunnen een krachtig rolmodel zijn, mits deze strategisch ingezet worden. Daarbij moet onder andere rekening gehouden worden met aspecten als design, storytelling, crossmedia, relaties (digitaal met de menselijke maat), engagement, en in het bijzonder evaluatie en redesign middels big data inzichten. Naast haar werkzaamheden voor het lectoraat is zij tevens onderzoeker en docent bij de Radboud Universiteit.