Simona Karbouniaris

Terug naar onderzoekers Simona Karbouniaris
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
Contact:

E-mail: simona.karbouniaris@hu.nl

Telefoon: 06-14215607

Volg op:

Simona Karbouniaris is opgeleid als SPH-er (met specialisatie Dans en Beweging) en behaalde haar Master of Science in sociale interventies. 

Simona is sinds 2006 verbonden aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie en deed onder meer divers praktijkgericht onderzoek naar kwartiermakers, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals binnen Zorg en Welzijnspraktijken.

Momenteel houdt ze zich bezig met de integratie van ervaringskennis binnen het Social Work curriculum en het werken met ervaringsdeskundigen in de wijk. Daarnaast is zij betrokken bij de afstudeerrichting GGZ agoog en gecertificeerd SRH-docente. Simona is benoemd tot voorzitter van het landelijk Hogeschool Overleg Ervaringskennis en –deskundigheid (HOED).

Vanaf januari 2019 doet Simona promotieonderzoek onder de naam 'De bijdrage van ervaringskennis en -deskundigheid aan herstelgerichte zorg in de ggz.'