Sietske Dijkstra

Terug naar onderzoekers Sietske Dijkstra
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: fran.dijkstra@gmail.com

Volg op:

Sietske Dijkstra is expert huiselijk geweld: ze werkt als onderzoeker en geeft scholing aan professionals in het sociale domein vanuit haar bureau sinds 1998, www.sietske-dijkstra.nl. Regelmatig verschijnen er blogs op haar website en ze houdt lezingen en geeft scholing onder andere bij de Rino groep. Ze richt zich de laatste jaren onder andere op het thema complexe scheiding, op het dossier van Veilig Thuis, op vernieuwingen in samenwerking en het versterken en richten van tacit knowledge- het articuleren van verfijnde ervaringskennis- op de werkvloer. Ze publiceert en spreekt sinds 1987 over het thema huiselijk geweld omdat dit onderwerp een duurzame inzet, een goed netwerk en veel verstand van zaken vraagt. Het is essentieel om met elkaar te blijven leren en in verbinding te ontwikkelen. Het werk van de socioloog Richard Sennett helpt haar bij de professionele reflectie op vakmanschap en samenwerking, evenals haar deelname aan de werkgroep normatieve professionalisering aan de Universiteit van Humanistiek op initiatief van Harry Kunneman. Ze werkt samen met opdrachtgevers en partners in binnen- en buitenland. Sinds oktober 2015 is ze als extern examencommissielid Social Studies betrokken bij de HU. Ook heeft ze samen met co-redacteur Lia van Doorn gepubliceerd over het thuisgevoel, Een vreemde THUIS in den vreemde (2014), www.vreemde-thuis.nl Een nieuwe Engelstalige editie wordt deze zomer verwacht, waarin ook portretten zijn opgenomen met vluchtelingen.
 
Daarnaast werkt ze sinds december 2015 met veel plezier samen met het lectoraat Werken in een Justitieel kader. Met Lous Krechtig en Anneke Menger is ze betrokken bij het experiment van de verdiepende leerateliers die werken volgens de bedoeling. Het gaat hier om het duurzaam versterken van collectieve leerprocessen van betekenisvol interveniëren bij zaken rond jeugd en huiselijk geweld waar nauwe en verdiepende samenwerking loont bij de afdoening. Verder is ze onder andere als begeleider actief bij het praktijkgerichte onderzoek dat Charlotte van Besouw in nauwe samenspraak met de buurtteams en de aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling in Utrecht opzet. Dit project is voorlopig ‘betekenisvol bespreken van huiselijk geweld’ genoemd. Het gaat eigenlijk bij samenwerken altijd om het bouwen van duurzame inhoudelijke verbindingen. In deze communities of practice en communities of learning worden er stevige verbindingen gelegd met het uitvoerend werk in het lokale veld. Uitdagend is ook het ontwikkelen van een onderzoeksleerlijn aanpak huiselijk geweld, die dan bij voorkeur in nauwe verbinding tot stand komt met onderwijs en opleiding en bijdraagt aan de zich ontwikkelende body of knowledge and skills. We hebben vaardige en kennisgedreven professionals nodig die verdiepend, persoonsgericht en effectief in het sociale en juridische domein kunnen werken.
Sietske was bijna acht jaar werkzaam als lector bij hogeschool Avans en lid van de commissie Samson die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg en pleegzorg sinds 1945. Ze promoveerde in 2000 bij vrouwenstudies sociale wetenschappen van de universiteit Utrecht op de studie Met vallen en opstaan. Hoe vrouwen en mannen betekenis geven aan geweld uit de kindertijd (Eburon).