Saskia Brokamp

Terug naar onderzoekers Saskia Brokamp
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Geletterdheid
Contact:

E-mail: saskia.brokamp@hu.nl

Telefoon: 06-23891191

Volg op:

MSc. S.K. (Saskia) Brokamp (1984) is in 2007 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vanaf september 2007 is zij fulltime (1,0 fte) werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Geletterdheid.

Saskia doet promotieonderzoek naar de relatie tussen leesproblemen en gedragsproblemen bij kinderen in het basisonderwijs, en naar de invloed die de leerkracht op beide domeinen kan uitoefenen. Dit onderzoek wordt begeleid door dr. Thoni Houtveen (Hogeschool Utrecht) en prof. dr. Wim van de Grift (Rijksuniversiteit Groningen). 

Binnen het Lectoraat Geletterdheid is Saskia betrokken bij de onderzoeksprojecten Kleuters in LIST en DENK!. 

In het onderzoeksproject Kleuters in LIST wordt gewerkt aan het opbouwen van de kennisbasis van de kinderen en het bevorderen van hun taalontwikkeling, door middel van het werken met thema’s en het centraal stellen van prentenboeken. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt dit programma op 9 scholen uitgeprobeerd over de periode van twee jaar.

In het onderzoeksproject DENK! wordt een nieuwe aanpak voor begrijpend lezen ingevoerd en geëvalueerd: thematisch werken waarbij kennis over het thema wordt opgebouwd door hier minimaal 2 boeken over te lezen, daarnaast worden gezamenlijk teksten (boven het eigen niveau) gelezen met behulp van scaffolding. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt deze aanpak op 9 scholen uitgeprobeerd over de periode van twee jaar.

Expertise

  • Domeinspecifiek
  • Methodisch/technisch
  • Training/begeleiding/coaching

Meer informatie over de verschillende expertises is te vinden op de website van het Lectoraat Geletterdheid.