Sandra Geelhoed

Terug naar onderzoekers Onderzoekster Sandra Geelhoed
Functie: Senior onderzoeker
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein
Contact:

E-mail: sandra.geelhoed@hu.nl

Telefoon: 06-50562887

Volg op:

Al meer dan twintig jaar werkt Dr. Sandra Geelhoed aan vraagstukken waarin gemeenschappen (imagined communities) centraal staan. Zij zoekt op basis van menselijke verhalen naar de onzichtbare patronen, die mensen verbinden of juist scheiden. Aandacht voor sociale bewegingen, menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn leidraad in haar werk

Sandra is gespecialiseerd in narratief onderzoek en werkt vanuit een actor benadering aan thema’s op het grensvlak tussen cultuur en politiek. Zij is opgeleid in het handelingsgerichte onderzoek uit de school van Alain Touraine (sociologische analyse en -interventie), waarbij de mens, groep, gemeenschap als actor, die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen handelen (Subject) centraal staat.

Ook op de Hogeschool HU werkt zij op het grensvlak van cultuur en politiek. Zij geeft les in Master Community Development (module organiseren van verandering). In de minor Media en Cultuur werkt zij met studenten aan een kritische reflectie op de beeldcultuur, netwerksamenleving, technologisering van de samenleving en draagt op deze manier bij aan de ontwikkeling van de visuele geletterdheid van jonge mensen.

Binnen het lectoraat OVPD werkt Sandra als senior onderzoeker. Binnen het horizon 2020 project Co creatie en Innovatie van Sociale Dienstverlening (Cosie) werkt zij aan het gebruik van storytelling en community reporting methoden met People’s Voice Media om de lijn arbeid en inclusie te bestuderen en vorm te geven. Ook is zij samen met Ard Sprinkhuizen en Esther Sarphatie aanjager van het Kennis Netwerk Narratief Verantwoorden in het Sociale Sociale domein.

In 2007 promoveerde Dr. Sandra Geelhoed aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales met als promotor Michel Wieviorka (College d’Etudes Mondiales) op een proefschrift naar de uitgever als sociaal actor, en de manier waar op hij de sociale verbeelding, sociale creativiteit en ervaringsbeleving van zichtbaar maakt via de publicatie van boeken. Zij was docent sociale wetenschappen (sociologie en antropologie) aan de Universiteit Marc Bloch (Strasbourg) en aan het Institut du Développement Social (Rouen), een school voor sociaal werk. Ook deed zij uitgebreid onderzoek naar integratie en discriminatie in de Parijse voorsteden in 2005 en was zij onderzoeker bij de Universiteit van Stuttgart voor een Europees onderzoek gefinancieerd door de Identity Foundation (Düsseldorf) naar de Zelfidentiteit en visie voor Europa van de Algemeen Directeuren van de Europese Commissie (in 2002).

Daarnaast werkte zij voor uiteenlopende internationale organisaties in de publieke sector, o.a.:

  • In Parijs en in de Balkan werkte zij voor het internationale tweetalige Transeuropéennes (1996-2001) als projectleider Democratization and Knowledge in South East Europe. Dit project was gericht op het herstellen van sociale binding in de Balkan tijdens en na de oorlogen in voormalig Joegoslavië en bestond uit zomeruniversiteiten, trainingen en netwerkactiviteiten voor vluchtelingen, intellectuelen en jongeren, uit Zuidoost Europa, tijdens en na de oorlogen in voormalig Joegoslavië. In totaal deden meer dan 500 jongeren mee aan het project.
  • In Strasbourg, werkte zij bij de Assembly of European Regions (1992-1996) als Commissie Assistent en adviseur voor regionale politici en ambtenaren uit 300 Europese regio’s. Specialismen: Samenwerking tussen lokale en regionale overheden uit Oost- en West Europa via het trainingsprogramma Centurio, Commissie Onderwijs en Cultuur, en was zij als adviseur betrokken bij de oprichting van Chamber of Regions (Raad van Europa) en Committee of the Regions (EU, Brussel).

Momenteel is zij bestuurslid bij de Stichting Vredeswetenschappen en heeft zij zitting in het International Advisory Board van het tijdschrift Cross Sections, Debrecén (Hungary). Ook heeft zij een eigen bedrijf Yellow Hat Jack, voor sociale en culturele projecten.

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat