Sabrina Keinemans

Terug naar onderzoekers Sabrina Keinemans
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: sabrina.keinemans@hu.nl

Telefoon: 06-43469942

Volg op:

Sabrina Keinemans studeerde Algemene Sociale Wetenschappen (1998-2002) en promoveerde in 2011 onder begeleiding van prof. dr. Andries Baart aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'Eervol jong moederschap'.

Al van meet af aan is zij sterk geïnteresseerd in processen van marginalisering en in- en uitsluiting, en vooral ook in de vraag of en hoe wetenschap bij kan dragen aan de ‘oplossing’ van dit type sociale vraagstukken. In de loop der jaren is haar aandacht daarbij verbreed van het doen van empirisch onderzoek naar de ethische, wetenschapsfilosofische en methodologische vragen die gepaard gaan met de wens een constructieve bijdrage te leveren aan het sociaal domein.

Deze interesses komen allemaal samen in de werkzaamheden die Sabrina Keinemans verricht voor het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening waar zij sinds 2008 aan verbonden is. Ze doet kwalitatief, participatief onderzoek naar thema’s die zich vaak op het snijvlak bevinden van de vier programmalijnen van het lectoraat. Zo participeerde ze onder andere in het project Dilemma’s doordacht waarbinnen de morele dilemma’s en morele oordeelsvorming van outreachende professionals onderzocht werden die vaak met de meest kwetsbare doelgroepen werken. Dit project resulteerde in een model van Ethisch Actorschap met een bijbehorende reflectietool (www.ethiekwerk.hu.nl) dat een belangrijk fundament vormt onder de programmalijn ‘ethiek’ van het lectoraat.

Verder hield Sabrina zich de laatste jaren bezig met de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in het sociaal domein na de transities van 2015 en participeerde in een project om deze samenwerking te stimuleren. Een belangrijke vraag die in dit project werd opgeworpen was of professionals er nog wel in slagen om een bijdrage te leveren aan de realisering van de kernwaarden in hun beroep en of hun professionele identiteit niet steeds meer onder druk komt te staan. Sabrina maakt deel uit van een internationaal netwerk van onderzoekers die deze vragen de komende jaren empirisch verder zullen onderzoeken. 

Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Sabrina Keinemans aanspreekpunt voor promovendi binnen het lectoraat. Daarnaast verzorgt ze zeer regelmatig studiemiddagen, lezingen en masterclasses, zowel binnen als buiten de HU, met als onderwerp ethisch actorschap of wetenschapsfilosofie/methodologie. Ze deed dit onder andere – op uitnodiging – voor de BPSW, op conferenties van CNV publieke zaak, bij gemeentelijke buurtteams, en collega-onderwijsinstellingen.

Sabrina is lid van de redactie van het Journal of Social Intervention en maakt deel uit van het netwerk Critical Ethics of Care.

Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Over het lectoraat