Roel Bax

Terug naar onderzoekers Foto van expert
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
Contact:

E-mail: roel.bax@hu.nl

Roel Bax is sinds 2016 betrokken bij het lectoraat in de onderzoekslijn Maatschappelijke impact van duurzame gemeenschappen. Hij is geïnteresseerd in de breedste zin van het woord diversiteit. In het bijzonder naar manieren waarop binnen en tussen gemeenschappen met elkaar wordt samengeleefd en de (mogelijke) rollen die sociale professionals daarin kunnen spelen.

Roel is betrokken geweest bij de effectmeting van de training “Smart met Geld”, een training ter bevordering van gezond financieel gedrag bij leerlingen op praktijkscholen. Daarnaast nam Roel in samenwerking met Lectoraat “Organiseren van Verandering in het publieke domein” deel aan het Horizon 2020 onderzoeksproject "Innovative Social Investment - Strenghtening communities in Europe (InnoSI)". Roel heeft hier een casestudy uitgevoerd naar het effect van twee tuinderijen in Amelisweerd, waar onder andere mensen werkzaam zijn die willen re-integreren op de arbeidsmarkt. Tenslotte is hij lid van het Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht (OSDU), een kennisplatform waarin onderzoekers van de HU, UU en UvH samenwerken met de Utrechtse sociaal makelaarsorganisaties.

Op de Hogeschool Utrecht is Roel sinds 2012 docent bij de opleiding Social Work, waar hij voor diverse cursussen onderwijs verzorgt en ontwikkelt. Daarvoor heeft hij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming afgerond op de Avans Hogeschool te ‘s-Hertogenbosch, waarna hij vier jaar als jongerenwerker praktijkervaring heeft opgedaan in verschillende buurten in het zuiden van het land. Op de Universiteit van Amsterdam studeerde hij in 2012 af voor een master sociologie met een onderzoek naar doorstroom van mensen vanuit de sociale werkvoorzieningen naar de reguliere arbeidsmarkt.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten