Rob Gründemann

Terug naar onderzoekers Rob Gründemann
Lectoraat: Organiseren van Verandering in het publieke domein
Contact:

E-mail: rob.grundemann@hu.nl

Telefoon: 088-4819222

Volg op:

Rob Gründemann studeerde Algemene Sociologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1998 bij de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp van de arbeidsgebondenheid van WAO-intrede.

Rob werkte ruim 40 jaar bij TNO, onder andere als senior onderzoeker/adviseur op het gebied van arbeidsparticipatie van laagopgeleide werknemers.

Sinds 1 februari 2007 is hij als lector Organisatie Configuraties en Arbeidsrelaties en later als lector Organiseren van Verandering in het publieke domein werkzaam bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI). Hij houdt zich onder andere bezig met thema’s als arbeidsparticipatie van kwetsbare burgers, inclusief HRM, duurzame inzetbaarheid, gezondheidsmanagement, loopbaanbeleid, langer doorwerken, etc.

Als lector werkte Rob ook mee aan het gezondheidsbeleid van de Hogeschool Utrecht, het diversiteitbeleid, de professionele ruimte van docenten in teams en aan participatie en medezeggenschap.

Per 1 mei 2018 is Rob formeel gepensioneerd, maar blijft nog wel betrokken bij onderzoek van het KSI, bijvoorbeeld bij een driejarig Europees onderzoek over co-creatie in het publieke domein. Op 12 april 2018 gaf hij zijn afscheidscollege.