Rieneke Smith

Terug naar onderzoekers Rieneke Smith
Functie: Onderzoeker
Contact:

E-mail: rieneke.smith@hu.nl

Drs. C. M. (Rieneke) Smith, 24-09-1954, is sinds september 2012 onderzoeker bij het lectoraat Gecijferdheid. Binnen dit lectoraat is zij participant in de kenniskring Gecijferdheid en is zij onderzoeker naar speciale rekeninstructie voor Special Needs kinderen.

Rieneke Smith doet promotieonderzoek aan Hogeschool Utrecht in samenwerking met de Universiteit Utrecht onder de naam Special Math instruction for MID- children. Het is een onderzoek naar speciale rekeninstructie voor 8-9 jarige leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVG). Door afstemming op de onderwijsbehoeften van de LVG- kinderen wordt hun kans op functionele gecijferdheid groter als zij het Primaire Onderwijs (SBO en SO) verlaten.

  • 23-11-2012 - heden Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek, Lectoraat Gecijferdheid
  • 23-11-2012 - heden Promovenda aan de Hogeschool Utrecht, Seminarium voor Orthopedagogiek, op het onderzoek Special Math instruction for MID- children. Promotoren: Prof. Dr. J. E. H. (Hans) van Luit, Universiteit Utrecht. (start onderzoek januari 2013)
  • 1996 - 2012 Schoolbegeleider in HGW-, reken-, lees- en OVM- trajecten. Hogeschool docent in de Master SEN opleiding. Ontwikkelaar van rekenlijnen OVM en opleiding Rekenspecialist Master SEN, thema’s Gecijferheid Master SEN. MasterCourse rekenbegeleider. Organisator rekenconferenties SvO. Participant in kenniskring Leren SvO. Uitvoerder en ontwikkelaar van studiedagen en workshops NLD, dyscalculie en dyslexie. Begeleider van HU Master SEN onderzoeken
  • 2004 - 2005 Cursus 'wetenschappelijke achtergronden van leerproblemen' aan Onderwijscentrum VU
  • 1999 Doctoraal Pedagogische wetenschappen, (2 jaar) Universiteit Utrecht, Orthopedagogiek, Leer en cognitieve ontwikkelingstoornissen
  • 1996 Hoger Kader Opleiding pedagogiek Hogeschool Rotterdam
  • 1994 Pedagogiek 2e graads Hogeschool Rotterdam
  • 1993 Opleiding speciaal onderwijs Leer en gedragsmoeilijkheden Hoge school midden Nederland
  • 1976 Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzeres
  • 1975 - 2000 Werkzaam in het Speciaal Basisonderwijs bij Gemeente Middelharnis