Rien van Stigt

Terug naar onderzoekers Rien van Stigt
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Building Future Cities
Contact:

E-mail: rien.vanstigt@hu.nl

Telefoon: 06-38150420

Volg op:

Drs. Rien van Stigt (1957) doet promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht onder de naam “Supporting sustainable urban planning. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe kennis over milieueffecten van gebiedsontwikkelingen gebruikt kan worden om tot ruimtelijke plannen te komen die een duurzame en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving mogelijk maken. Het onderzoek moet leiden tot concrete aanbevelingen aan milieu-adviseurs en ruimtelijke planners. Rien is sinds 1991 hbo-docent bij het Instituut Gebouwde Omgeving (opleidingen Milieukunde en Ruimtelijke Ordening & Planologie) op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en duurzame leefomgeving.