Renee Henskens

Terug naar onderzoekers Renee Henskens
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
Contact:

E-mail: renee.henskens@hu.nl

Telefoon: 06-284 964 06

Volg op:

Renée Henskens is als senior-onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader. Ze is een praktijkgericht onderzoeker met een grote belangstelling voor kwetsbare mensen die zich in de marge van de samenleving bevinden. In 2004 promoveerde zij op de effecten van een bemoeizorgprogramma voor dakloze crackverslaafden (Grab and Hold: randomized controlled trial of the effectiveness
of an outreach treatment program for chronic, high-risk crack abusers, https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/622480/142534.pdf). Bij het Trimbos-instituut deed Renée o.a. onderzoek in de langdurige ggz en penitentiaire psychiatrische centra. In 2009 maakte zij de overstap naar Reclassering Nederland. Hier was zij mede-ontwikkelaar van de justitiële interventies CoVa, CoVa-plus, Leefstijl 24/7 en i-Respect.

In het lectoraat WIJK werkt Renée aan de afronding van het Werkalliantieproject. In dit vijfjarig project worden de kenmerken en het belang van een werkalliantie tussen professionals en cliënten in het (semi)-gedwongen kader onderzocht. Het project levert een aantal concrete producten op die bruikbaar zijn in zowel het onderwijs als de praktijk: filmpjes met ‘good and bad practices’, een weblecture, een werkalliantiespel en een infographic.
Ook is Renée projectleider van diverse andere onderzoeksprojecten. Hierin neemt zij graag een deel van het uitvoerend werk voor haar rekening.
Renée is een dag in de week docent in opleiding bij de masteropleiding Forensisch Sociale Professional (FSP).

Werken in het forensische sociale domein is weerbarstig. Renée’s ambitie is om samen met professionals en cliënten te onderzoeken hoe de praktijk kan worden verbeterd, en hoe wetenschappelijke kennis hiertoe een bijdrage kan leveren.