Renate van der Meer

Terug naar onderzoekers portret Renate van der Meer
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Marketing, Marktonderzoek en Innovatie
Contact:

E-mail: renate.vanermeer@hu.nl

Telefoon: 06-23890306

Volg op:

Renate van der Meer (1970) is geïnteresseerd in de onderlinge communicatie tussen autonome partijen in organisatienetwerken en werkt aan een onderzoeksvoorstel voor een promotieonderzoek. Een onderzoek over de wijze waarop autonome organisaties betekenis verlenen aan de gezamenlijke ambitie van het netwerk en hoe de onderlinge communicatie daarover kan leiden tot sterkere cohesie van het netwerk. Een sterkere cohesie, in de zin van identiteit, draagt bij aan de waardecreatie van het netwerk. Gezien het referentiekader van de autonome partners sterk kan verschillen is dit een behoorlijke uitdaging.

De eerste activiteiten bestaan uit het bekijken van theorie over place branding en place marketing als inspiratiebron. Op dat terrein heeft al meer onderzoek plaatsgevonden naar bijvoorbeeld steden, gebieden, landen enzovoort als ‘sociale constructen’ door diverse stakeholders.

Docent

Renate doceert daarnaast corporate communicatie en is manager van adviesbureau Scompany aan de opleiding Communicatiemanagement van de Faculteit Communicatie & Journalistiek. Bij Scompany werken studenten in teams  aan betaalde opdrachten van externe opdrachtgevers. Door acquisitie en de overall regie op de opdrachten komt Renate jaarlijks met gemiddeld veertig opdrachtgevers in contact, zodat ze zicht heeft op actuele communicatievraagstukken in de beroepspraktijk.
Het domein Corporate communicatie sluit goed aan bij het onderwerp voor het promotieonderzoek. In dat domein staan concepten als identiteit, imago, reputatie, corporate branding, stakeholdermanagement en de organisatie van de communicatie centraal.

Achtergrond & Opleiding

Renate werkt sinds 2002 als docent bij Hogeschool Utrecht aan de Faculteit Communicatie & Journalistiek. Daarvoor werkt ze als communicatieadviseur bij twee communicatieadviesbureaus (Bikker & Hill and Knowlton).
Renate heeft een bachelor Commerciële Economie (Saxion Hoge School) en een master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit Nijmegen.