Remco Spithoven

Terug naar onderzoekers Remco Spithoven
Functie: Onderzoeker, Promovendus
Lectoraat: Kennisanalyse Sociale Veiligheid
Docent voor:

Integrale Veiligheidskunde

Contact:

E-mail: remco.spithoven@hu.nl

Telefoon: 06-38060703

Volg op:

Remco Spithoven (1985) is als hogeschooldocent verbonden aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde van Hogeschool Utrecht en richt zich daarbij op sociale veiligheidsvraagstukken en onderzoek. Hij heeft met name interesse in de maatschappelijke beleving van criminaliteit, maatschappelijk onbehagen en risicopercepties. Deze onderwerpen komen samen in zijn onderzoek naar onveiligheidsgevoelens onder burgers. Dit onderwerp is zeer lastig te vatten voor professionals, beleidsmakers en wetenschappers, maar gelijktijdig is de invloed van dit fenomeen op onze samenleving niet te miskennen. Het onbestemde gevoel van onbehagen in de Nederlandse samenleving heeft een sterke invloed op het veiligheidsbeleid van de overheid, maar de vraag is of dit gevoel van de burger kan worden beïnvloed en hoe dat dan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze zou kunnen.

Eerder onderzoek

Bij het afronden van de master ‘Besturen van veiligheid’ aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft hij vijf verschillende belevingen van sociale onveiligheid aangetoond. Met zijn masterthesis won hij twee wetenschappelijke scriptieprijzen, een in de bestuurskunde en een in de criminologie. Na het afronden van zijn master is hij gestart met zijn promotieonderzoek. In dit onderzoek verrichtte hij een fundamentele studie naar ‘fear of crime’. Met een brede combinatie van historische, kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden heeft hij ontrafelt waar dit fenomeen de meeste betekenis voor burgers heeft. Hij zal naar verwachting eind 2016 aan de Vrije Universiteit promoveren op zijn proefschrift ‘Fearing crime at a safe distance. Unravelling the significance of ‘the fear of crime’. In de kantlijn van zijn promotieonderzoek is Remco samen met professionals van politie, gemeenten en openbaar ministerie op zoek gegaan naar wetenschappelijk verantwoorde handvatten voor professionals, om de beleving positief te beïnvloeden en het contact met burgers over sociale onveiligheid mogelijk te verbeteren.

Actueel onderzoek

Remco is als onderzoeker actief bij het Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Daarbij werkt hij nauw samen met de leerstoel Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel richt hij zich – in samenwerking met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie – op tien proeftuinen omtrent de veiligheidsbeleving van buurtbewoners in verschillende gemeenten in de regio Utrecht. Ook zijn er vijf proeftuinen in de regio Rotterdam van start gegaan. Deze proeftuinen maken deel uit van een voorstudie voor een breder onderzoek naar veiligheidsbeleving onder buurtbewoners. Met dit onderzoek versterkt hij de praktijk in de zoektocht naar een realistische bestendiging van veiligheidsgevoelens onder burgers. Daarnaast richt hij zich op een studie naar de impact van mediaberichten op onveiligheidsgevoelens van burgers en een innovatietraject rondom het gebruik van gecombineerde databases als informatiebron voor lokale overheden in de planvorming en uitvoer van hun veiligheidsbeleid. Daarnaast adviseert hij overheden in het te voeren beleid op het thema ‘onveiligheidsbeleving’. Hiertoe verzorgt hij regelmatig lezingen en workshops voor beleidsmakers, bestuurders en politici.

Remco is redacteur bij Tijdschrift voor Veiligheid.

Bekijk het Research Gate Profiel van Remco.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten