Raymond Pieters

Terug naar onderzoekers portret Raymond Pieters
Functie: Lector
Lectoraat: Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry
Contact:

E-mail: int.fnt@hu.nl

Telefoon: 088 481 8860

Volg op:

Dr. Raymond Pieters (1962) is sinds 2008 lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry (ITLC) bij Hogeschool Utrecht. Zij heeft een co-lectoraat met Dr. Cyrille Krul. Het werk vanuit het lectoraat wordt gecombineerd met de functie als Hoofddocent in toxicologie van de darm en het afweersysteem, bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. 
Vanuit die twee functies richt Raymond zich op de verbinding van fundamenteel wetenschapppelijk onderzoek met het onderzoek bij het hbo dat gericht is op de beroepspraktijk. Met die insteek heeft hij aan de wieg gestaan bij de oprichting van het Innovatielab op het Utrecht Science Park.

Raymond Pieters studeerde tot 1984 biologie aan de Universiteit Groningen, waarbij hij (bio)chemie combineerde met dierfysiologie, hetgeen zijn interesse voor chemie en vergelijkende dierkunde geprikkeld heeft. Zijn opleiding tot medisch-bioloog is voortgezet in Utrecht, bij het RIVM, het UMCU en het IRAS. Daarbij specialiseerde hij zich in de immunotoxicologie. Raymond is gepromoveerd in 1992 aan de Universiteit Utrecht op basis van het proefschrift getiteld: ‘Molecular and cellular aspects of organotin-induced thymus atrophy’. Hierin is onderzocht hoe de milieuvervuilende organotinverbindingen de ontwikkeling van het afweersysteem verstoren. 

Raymond heeft daarna als immunotoxicoloog gewerkt aan de effecten van fijn stof op asthma, aan de effecten van voedingsbestanddelen op voedselallergie en aan de effecten van medicijnen op het afweersysteem in relatie tot de lever. Dit heeft hij gedaan met een team van promovendi, postdocs en analisten.

Allergische en ontstekingsaandoeningen als gevolg van stoffen zijn steeds centrale aandachtsgebieden. Vanuit deze interesse werkt hij bij het lectoraat ITLC aan meerdere onderwerpen die gericht zijn op het voorspellen van gezondheidseffecten van natuurlijke stoffen. Het doel is dit te doen zonder gebruik te maken van dierproeven en door effecten van moleculen te vertalen naar het complete organisme. 

Raymond is sinds 2010 lid van de onderzoekscomissie van de Domein Applied Sciences (DAS), sinds 2007 bestuurslid van de Europese immunotoxicologische werkgroep van EUROTOX (ITCASS) en regelmatig actief in commissies, zoals van de Gezondheidsraad, EC-JRC, ILSI-HESI en EFSA.

Mijn drijfveren zijn:

  • Medewerkers en studenten de ruimte geven te excelleren, vanuit de verbinding onderzoek en onderwijs.
  • Voorkomen dat belangrijke kennis op de plank blijft liggen door die beschikbaar te maken voor de praktijk.
  • Gezamenlijk met anderen te werken aan uitdagingen van deze tijd, met name ten aanzien van gezondheid van mens en dier en de behoefte aan gezonde leefomgeving (met name voeding en milieu).