Raymond Kloppenburg

Terug naar onderzoekers Raymond Kloppenburg
Functie: Onderzoeker
Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
Contact:

E-mail: raymond.kloppenburg@hu.nl

Telefoon: 06-23356404

Volg op:

De werkzaamheden van Dr. Raymond Kloppenburg spelen zich af op het snijvlak van sociaal werk, onderzoek, en onderwijs. Hij startte zijn loopbaan in 1980 als sociaal werker en heeft na een aantal jaren de uitvoeringspraktijk vervangen door het docentschap: eerst in het mbo en later het hbo. Gedurende zijn onderwijsloopbaan heeft hij zich verder verdiept in de aansluiting tussen opleiding en praktijk. In zijn promotieonderzoek Bekwaam Beoordeeld maakt hij onder meer een vergelijking tussen competentiegerichte beoordelingen van studenten op de opleiding en in de stagepraktijk.

Sinds 2008 is Raymond werkzaam bij het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke dienstverlening. Hij heeft diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen de onderzoekslijn ‘kwetsbare groepen’, zoals een onderzoek naar de dreigende huisuitzetting van gezinnen en onderzoek naar ongedocumenteerde kinderen in de stad Utrecht. Ook was hij betrokken bij het project ‘Dilemma’s doordacht’ binnen de programmalijn ‘ethiekwerk’. Vanaf 2016 geeft Raymond, samen met Ed de Jonge, invulling aan een nieuwe programmalijn binnen het lectoraat, met als thema ‘professionalisering’.

Vanaf 2011 werkte hij als lid van een projectteam aan de ontwikkeling van een brede basis opleiding voor het sociaal werk bij de Hogeschool Utrecht. Op landelijk niveau was hij projectleider voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk opleidingen in Nederland en was hij lid van de projectgroep ‘domeinkwalificaties sociaal werk opleidingen’.

Als bestuurslid  van de European Association of Schools of Social Work is Raymond betrokken bij de Europese samenwerking tussen social work opleidingen, zowel op het terrein van onderwijs als onderzoek. Hij werkte onder meer mee aan diverse internationale onderzoeksprojecten.

Een belangrijke motivatie voor zijn werk ligt in het bijdragen aan de maatschappelijke erkenning van de verborgen kracht van het sociaal werk en aan de verdere professionalisering van opleiding en beroepspraktijk.